Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Sobótka, dolnośląskie

82 667 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 42,51 m2 | 1 piętro

- 74 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 82 667 zł
 • Miasto: Sobótka
 • Powierzchnia: 42,51 m2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Cena za m2: 1 945 zł
 • Ulica: Kościuszki 5
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 12 400 zł
 • Numer oferty: 233011X545711765
 • Termin wpłaty wadium: 12-01-2023 - Co to znaczy?

Opis

Sygn. akt. KM 957/18

Wrocław, dnia 16.11.2022 r.


OBWIESZCZENIE O LICYTACJI

NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Stanisław Prus

Kancelaria Komornicza nr XIX we Wrocławiu

na podstawie art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c., podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

13 stycznia 2023 r. o godz. 10:00

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków mającego siedzibę we Wrocławiu przy

ul. Podwale 30, w sali 137 odbędzie się


II LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI


należącej do dłużnika:

xx


położonej w Sobótce przy ul. Kościuszki 5/7, stanowiącej lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 42,51 m2składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju. Dodatkowo do lokalu przynależy pomieszczenie w piwnicy.

Dla nieruchomości IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X. Z nieruchomością związany jest udział w wysokości 686/10000 w nieruchomości wspólnej, dla której prowadzona jest księga wieczysta XXXX/XXXXXXXX/X.


Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 124 000,00zł.


Cena wywołania w powyższej licytacji jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 82 666,67zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania tj. 12 400,00zł.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0019 6238.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie można oglądać nieruchomość po wcześniejszym kontakcie telefonicznym oraz przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 6/10 odpis operatu szacunkowego biegłego oraz protokołu opisu i oszacowania nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bezzastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów wraz z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Historyczne ceny

Image things

Sobótka, podlaskie

12 551 zł | Działka | 0.44 ha.

 • cena: 12 551 zł
Image things

Sobótka, dolnośląskie

116 700 zł | Działka | 0.0669 ha.

 • cena: 116 700 zł
Image things

Sobótka, dolnośląskie

800 000 zł | Działka | 0.3822 ha.

 • cena: 800 000 zł