Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Słupno, mazowieckie

268 870 zł | Dom | 123,10 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 268 870 zł
 • Miasto: Słupno
 • Powierzchnia: 123,10 m2
 • Województwo: mazowieckie
 • Cena za m2: 2 184 zł
 • Ulica: Nastrojowa 7
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 30 000 zł
 • Numer oferty: 232875X545393253
 • Termin wpłaty wadium: 13-12-2022 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości xx zamieszkałej w Słupnie - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 283/22 , zaprasza do składania ofert w konkursie na nabycie wchodzącego w skład masy upadłości prawa własności ½ części nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 410 m 2 , składającej się z działki ewidencyjnej o numerze 270/21, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym, niepodpiwniczonym, z poddaszem mieszkalnym, o powierzchni użytkowej 123,1 m 2 , położonej w miejscowości Słupno przy ul. Nastrojowej 7, gm. Radzymin, pow. wołomiński, woj. mazowieckie, obręb 0018, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X (dalej także „Nieruchomość”).

Szczegó ł owe informacje na temat przedmiotu konkursu ofert mo ż na uzyska

w biurze Syndyka masy upad ł o ś cixx w upad ł o ś ci, ul. Stanis ł awa Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa,22 639 45 55. Operat szacunkowy z dnia 6 czerwca 2022 r., sporządzony przez biegłego sądowego z zakresu wyceny nieruchomości, jest udostępniony do wglądu w biurze Syndyka, w dni powszednie, w godz. 10:00 - 14:00, po uprzednim umówieniu się na termin wizyty . Gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotu konkursu ofert, dla dokonania oceny jego stanu faktycznego i prawnego, uznawa ł a za celowe zapoznanie si ę z informacjami wykraczaj ą cymi poza zakres informacji posiadanych przez Syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wy łą cznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotu konkursu ofert oraz nast ę puje na koszt i staraniem takiej osoby, za wiedzą Syndyka.

UWAGA: Nieruchomość jest zdewastowana. W ocenie syndyka do Nieruchomości będzie miał zastosowanie art. 1013 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego w związku z art. 313 ust. 6 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.

Cena wywoławcza: 268.870,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych).

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydziestu tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości wskazany w regulaminie konkursu ofert.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 grudnia 2022 r., do godz. 15:00, w biurze Syndyka masy upadłości Katarzyny Gonery w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. Syndyk zastrzega, że oferty nadane na poczcie, jeżeli nie zostaną doręczone Syndykowi najpóźniej w dniu 13 grudnia 2022 r., nie będą brały udziału w konkursie (w tym wypadku nie będzie miała znaczenia data stempla pocztowego potwierdzającego nadanie oferty w placówce pocztowej).

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 15 grudnia 2022 r., godz. 11:00, w biurze Syndyka masy upadłości Katarzyny Gonery w upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Image things

Stromiec, mazowieckie

52 500 zł | Działka | 0.104 ha.

 • cena: 52 500 zł
Image things

Ciółkowo, mazowieckie

176 250 zł | Działka | 0 ha.

 • cena: 176 250 zł
Image things

Kozienice, mazowieckie

142 000 zł | Działka | 0.0671 ha.

 • cena: 142 000 zł