Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Stary Dziebałtów, świętokrzyskie

73 789 zł | Dom | 1,00 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 73 789 zł
 • Miasto: Stary Dziebałtów
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Cena za m2: 73 789 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 7 379 zł
 • Numer oferty: 232514X544547791
 • Termin wpłaty wadium: 22-12-2022 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym xx osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Kielcach V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt V GUp 382/20, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości udziału 5/8 części w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Stary Dziebałtów, gm. Końskie, pow. konecki, woj. świętokrzyskie, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr XXXX/XXXXXXXX/X. Nieruchomość obejmuje działki ewidencyjne o numerach: 937/1 (działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym i szopą), 156 (działka niezabudowana) oraz 372 (działka niezabudowana) – zwane dalej Przedmiotem sprzedaży.

Cena wywoławcza Przedmiotu sprzedaży wynosi 73.789,20 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych i 20/100).

Oferty należy składać w terminie do dnia 22 grudnia 2022 roku na adres Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka (Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Tycjana Saltarskiego, Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa) wraz z podaniem sygnatury akt V GUp 382/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA w postępowaniu upadłościowym Janiny Cholewińskiej w sprawie V GUp 382/20, Stary Dziebałtów” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Warunkiem złożenia skutecznej oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 7.379 zł (słownie: siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych) najpóźniej w dniu poprzedzającym termin składania ofert (poprzez wpłatę wadium rozumie się wyłącznie uznanie rachunku bankowego masy upadłości Janiny Cholewińskiej kwotą wskazaną powyżej najpóźniej do końca wskazanego dnia). Wadium należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Janiny Cholewińskiej o nr PL 70 1050 1025 1000 0092 8244 6518 z dopiskiem „Wadium – sygn. akt V GUp 382/20 – udział w działce Stary Dziebałtów”.

Image things

Potok, świętokrzyskie

2 300 zł | Działka | 0.07 ha.

 • cena: 2 300 zł
Image things

Wesołówka, świętokrzyskie

2 330 zł | Działka | 0.08 ha.

 • cena: 2 330 zł
Image things

Kazimierza Wielka, świętokrzyskie

145 778 zł | Działka | 0.9987 ha.

 • cena: 145 778 zł