Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Zielonka Stara, mazowieckie

54 000 zł | Dom | 40,69 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zwoleniu Paweł Piotrowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-01-2023 o godz. 12:20 w budynku Sądu Rejonowego w Zwoleniu z siedzibą przy Moniuszki 6, 26-700 Zwoleń, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx położonej przy Zielonka Stara 26-700, 26-700 Zwoleń, dla której SĄD REJONOWY ZWOLEŃ IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Zielonka Stara nr 25, arkusz mapy ewidencyjnej nr 1, obręb – 0029 Zielonka Stara, jednostka ewidencyjna 143605_5 Zwoleń – obszar wiejski, gmina Zwoleń, powiat zwoleński, województwo mazowieckie składająca się z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 438/2 o powierzchni 0,6400 ha, zabudowana drewnianym budynkiem mieszkalnym wolnostojącym parterowym o powierzchni użytkowej 40,69 m2, drewnianym budynkiem produkcyjnym usługowym i gospodarczym dla rolnictwa o powierzchni użytkowej 80,24 m2 z szopą drewnianą o powierzchni użytkowej 11,78 m2.

Suma oszacowania wynosi 81 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 54 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO PB I O/Radom 34 1020 4317 0000 5402 0144 0114.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Warszawa, Mokotów

1 744 500 zł | Działka | 0.2077 ha.

  • cena: 1 744 500 zł
Image things

Lipińskie, mazowieckie

30 000 zł | Działka | 0.0837 ha.

  • cena: 30 000 zł
Image things

Stromiec, mazowieckie

133 900 zł | Działka | 0.282 ha.

  • cena: 133 900 zł