Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Wągroda, dolnośląskie

196 000 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Jakub Paweł Mikucki na podstawie art. 986 4 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 23.12.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja

nieruchomości położonej przy ,Wągroda, 56-215 Niechlów, dla której Sąd Rejonowy w Głogowie Wydział V Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. St. Kutrzeby 2, Głogów, 67-200 Głogów) prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa rolna, złożona z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 105, 114 i 133 z zabudową działki 105 budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi, zlokalizowanej w obrębie wsi Wągroda w gminie Niechlów

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 30.12.2022 o godzinie: 12:00 .

Suma oszacowania wynosi 294 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 196 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 400,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 76 8669 0001 2020 0215 6565 0001 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Wrocław, Fabryczna

450 000 zł | Działka | 0.0963 ha.

  • cena: 450 000 zł
Image things

Wrocław, Psie Pole

490 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 66,28 m2 | 2 piętro

  • cena: 490 000 zł
  • 7 393 za m2
Image things

Grodziszcze, dolnośląskie

40 000 zł | Działka | 0.0859 ha.

  • cena: 40 000 zł