Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Jastków, lubelskie

233 883 zł | Dom | 132,25 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 233 883 zł
 • Miasto: Jastków
 • Powierzchnia: 132,25 m2
 • Województwo: lubelskie
 • Cena za m2: 1 768 zł
 • Ulica: 109a
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 35 083 zł
 • Numer oferty: 232408X544299539
 • Termin wpłaty wadium: 27-12-2022 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin - Zachód w Lublinie Andrzej Basiewicz Kancelaria Komornicza nr II w Lublinie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 28 grudnia 2022 r. o godz. 9:30 w sali nr XIV Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie ul. Konrada Wallenroda 4d, 20-607 Lublin odbędzie się:


D R U G A L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:
udział 1/2 w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, o pow. użytkowej 132,25 m2, składająca się z działki ewidencyjnej numer 22/2 o powierzchni 0,95 HA
położonej w Jastków, nr porządkowy 109A stanowiącej współwłasność dłużnika:
xx
mającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie o nr: XXXX/XXXXXXXX/XWartość udziału 1/2 w nieruchomości została oszacowana na kwotę 350 825 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych 00/100).
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania udziału tj. kwotę 233 883,33 zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania udziału 1/2 w nieruchomości, tj. 35 082,50 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmie można również uiścić na konto komornika: Bank BNP Paribas 18160014621878731530000001.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Akta w sprawie można przeglądać w kancelarii komornika po wcześniejszym umówieniu terminu z komornikiem.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Kategoria
grunty

Image things

Sitno, lubelskie

22 170 zł | Działka | 0.85 ha.

 • cena: 22 170 zł
Image things

Przewale, lubelskie

19 419 zł | Działka | 0.8161 ha.

 • cena: 19 419 zł
Image things

Tyniec, Dębniki

4 800 zł | Działka | 0.3 ha.

 • cena: 4 800 zł