Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Kościernica, zachodniopomorskie

311 540 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie

Joanna Biernacka

Kancelaria Komornicza, Dzieci Wrzesińskich 19A,  Koszalin,   75-034 Koszalin

tel. 500460416 / fax. 933432576

Sygnatura: GKm 79/21


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Koszalinie Joanna Biernacka na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 04.01.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja

nieruchomości  położonej przy  ul. Mirotki 5, 76-010 Mirotki, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Andersa 34, Koszalin, 75-950 Koszalin)  prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana położona w obrębie ewidencyjnym 0052 Kościernica w miejscowości Mirotki 5, gmina Polanów, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie. W skład nieruchomości wchodzi prawo własności działki gruntu nr 14/2 320906_5.0052.14/2 o powierzchni 0,4907ha, RIVb, RV, Br-RIVb, Bi, zabudowanej budynkami: wg ewidencji: dwoma mieszkalnymi, trzema przemysłowymi, pięcioma gospodarczymi i jednym transportu i łączności. Teren działki ogrodzony, z bramą wjazdową. Uzbrojenie terenu: woda- studnia głębinowa, kanalizacja sanitarna- szambo, instalacja elektryczna z sieci, co centralne- odłączone. Dojazd do działki z drogi gminnej – działka nr 636. Nieruchomość położona w atrakcyjnej i spokojnej okolicy - w pobliżu lasów i jeziora Szifa. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Polanów, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Polanowie nr XXIII/119/16 z dnia 28 kwietnia 2016r., działka nr 14/2, położona w obrębie geodezyjnym 0052-Kościernica, oznaczona jest jako teren zabudowy istniejącej z przewagą funkcji mieszkaniowej. Sprzedaż nieruchomości podlega ograniczeniom wynikającym z ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 461). Nabywca nieruchomości nie musi być rolnikiem indywidualnym, ale Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo nabycia nieruchomości (art. 4), zaś na nabywcy ciążą obowiązki wynikające z art. 2b ust. 1 i 2 tej ustawy. Prawo nabycia nie przysługuje w sytuacjach opisanych w art. 4 ust. 4, w tym m.in. jeżeli w wyniku przeniesienia własności nieruchomości rolnej następuje powiększenie gospodarstwa rodzinnego, jednak do powierzchni nie większej niż określona w art. 5 ust. 1 pkt 2, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca, lub w gminie graniczącej z tą gminą. Jeżeli nabywa spełnia te przesłanki to winien je wykazać.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  11.01.2023 o godzinie: 12:00 .

Suma oszacowania wynosi 467 310,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 311 540,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 46 731,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 09160014621870295640000001 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 
Data oględzin Godziny oględzin
20.12.2022 - 03.01.2023 10:00 - 15:00

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Joanna Biernacka


Image things

Białogard, zachodniopomorskie

45 016 zł | Działka | 0.1224 ha.

  • cena: 45 016 zł
Image things

Drozdowo, zachodniopomorskie

4 860 zł | Działka | 0.0798 ha.

  • cena: 4 860 zł
Image things

Morzyczyn, zachodniopomorskie

495 017 zł | Działka | 0 ha.

  • cena: 495 017 zł