Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Postołów, podkarpackie

284 331 zł | Dom | 101,53 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lesku

Tomasz Klucznik

Kancelaria Komornicza, Plac Konstytucji 3 Maja 16,  Lesko,   38-600 Lesko

tel. 13 469 60 94  / fax. 13 469 60 94

Sygnatura: KM 450/21


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Lesku Tomasz Klucznik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  15-12-2022 o godz. 14:15  w budynku Sądu Rejonowego w Lesku z siedzibą przy Plac Konstytucji 3 Maja 9, 38-600 Lesko, pokój 113,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest TT  położonej przy  Postołów 28,Postołów,  38-600 Lesko , dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku  (adres: ul. Pl. Konstytucji 3 Maja 9/38-600, Lesko,  38-600 Lesko prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
działki nr 97/4 i 96/1 o łącznej powierzchni 0,0553 ha, stanowiące kompleks, zabudowany budynkiem mieszkalnym, murowanym, wolnostojącym, niepodpiwniczonym, parterowym z poddaszem użytkowym o łącznej powierzchni użytkowej 101,53 m.kw. położone w miejscowości Postołów, gm. Lesko, posiadające założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesku nr XXXX/XXXXXXXX/X.

Suma oszacowania wynosi 379 108,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 284 331,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 910,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna I Oddział w Sanoku 95 1240 2340 1111 0010 9610 3644.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Plac Konstytucji 3 Maja 9, Lesko, 38-600  Lesko.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Tomasz KlucznikImage things

Pustków, podkarpackie

77 528 zł | Działka | 0 ha.

  • cena: 77 528 zł
Image things

Szufnarowa, podkarpackie

1 590 zł | Działka | 0 ha.

  • cena: 1 590 zł
Image things

Krosno, podkarpackie

272 500 zł | Działka | 0.2431 ha.

  • cena: 272 500 zł