Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Koźmice Małe, małopolskie

650 000 zł | Dom | 173,49 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 650 000 zł
 • Miasto: Koźmice Małe
 • Powierzchnia: 173,49 m2
 • Województwo: małopolskie
 • Cena za m2: 3 747 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 65 000 zł
 • Numer oferty: 231978X543292479
 • Termin wpłaty wadium: 06-12-2022 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości
w Koźmicach Małych, sygn. akt VIII 564/20/S, ogłasza konkurs ofert na zbycie nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:
prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, o powierzchni użytkowej 173,49 m2, składającej się
z działki ewidencyjnej nr 36/2, o powierzchni 1300 m2, położonej w miejscowości Koźmice Małe,
w gminie Wieliczka, powiecie wielickim, woj. małopolskim, objętej księgą wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X oraz prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się
z działki nr 36/1, o powierzchni 0,28 ha, położonej w miejscowości położonej w miejscowości Koźmice Małe, w gminie Wieliczka, powiecie wielickim, woj. małopolskim, objętej księgą wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X. Cena wywoławcza wynosi 650 000,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
W przypadku braku ofert na łączny zakup nieruchomości – Syndyk dopuszcza składanie ofert oddzielnie na poszczególne nieruchomości. W takim przypadku:
a) cena wywoławcza za nieruchomość gruntową zabudowaną, składającą się z działki ewidencyjnej nr 36/2 objętej księgą wieczystą o nr XXXX/XXXXXXXX/X wynosi 493 000,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100);
b) cena wywoławcza za nieruchomość gruntową niezabudowaną, składającą się z działki nr 36/1 objętej księgą wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X wynosi 157 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100).
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE OFERT:
1. Pisemną ofertę zakupu wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną cyframi oraz słownie) należy złożyć w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert Koźmice Małe VIII GUp 564/20/S” w terminie do dnia 6 grudnia 2022 r. osobiście w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków), listem poleconym lub kurierem. Decyduje data wpływu.
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy, prowadzony przez Bank Pekao S.A.
nr 86 1240 4432 1111 0011 0095 6992 – w terminie do dnia 6 grudnia 2022 r. Decyduje data uznania na rachunku masy upadłości.
3. Wszelkie koszty związane ze sprzedażą nieruchomości ponosi oferent.
4. Przystępujący do konkursu ofert winien zapoznać się z jego Regulaminem, dostępnym w Biurze Syndyka w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3. Nieruchomości objęte konkursem można oglądać we wszystkie dni powszednie, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Biurem Syndyka nr tel. 12 262 91 26; 504 476 755.
Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyny.
Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w dniu 9 grudnia 2022 r., o g. 11:00, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Joanny Broszkiewicz w Krakowie, ul. Kalwaryjska 39/7 (30-504 Kraków).

Image things

Filipowice, małopolskie

11 424 zł | Działka | 0 ha.

 • cena: 11 424 zł
Image things

Lanckorona, małopolskie

49 900 zł | Działka | 0.1208 ha.

 • cena: 49 900 zł
Image things

Sitnica, małopolskie

4 652 zł | Działka | 0.1202 ha.

 • cena: 4 652 zł