Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Kraśnik, lubelskie

170 000 zł | Dom | 139,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 170 000 zł
 • Miasto: Kraśnik
 • Powierzchnia: 139,00 m2
 • Województwo: lubelskie
 • Cena za m2: 1 223 zł
 • Ulica: Szewska 4
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 17 000 zł
 • Numer oferty: 231952X543231587
 • Termin wpłaty wadium: 12-12-2022 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości xx zaprasza do składania ofert na zakup prawa własności nieruchomości gruntowej, działki gruntu numer 424 zabudowanej budyniem mieszkalnym położonej w Kraśniku przy ul. Szewskiej 4 za cenę nie niższą niż 170 000,00 złotych dla której Sąd Rejonowy w Kraśniku prowadzi księgę wieczystą numer KW XXXX/XXXXXXXX/X. Wymagane wadium 17 000,00 złotych.
Opis i oszacowanie nieruchomości dostępne wyłącznie w dni robocze w biurze syndyka ul. Bursaki 14 pokój 31, 20-150 Lublin w godzinach od 10-14. Informacji udziela Pan Krzysztof Nastulak tel. ***-***-***.
Warunkiem koniecznym do rozpoznania oferty jest uiszczenie wadium na rachunek bankowy numer masy upadłości
87 8025 0007 0710 3290 2000 0080
Ważna oferta powinna zawierać:
1. Nazwisko oferenta z adresem /nazwę firmy z adresem siedziby i statusem prawnym/
2. Adres do doręczania korespondencji
3. Oferowaną cenę, która nie może być niższa niż cena wywoławcza, sposób zapłaty i termin zapłaty
4. Dane osób upoważnionych do reprezentowania oferenta wraz z ewentualnymi pełnomocnictwami i dokumentacją wskazującą legitymację wskazanych osób do reprezentowania oferenta/odpis z KRS-u lub innych właściwych rejestrów/
5. Dowód wpłaty wadium.
6. Zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
7. W wypadku, gdy oferentem będzie cudzoziemiec, stosowne promesy lub zezwolenia na nabycie nieruchomości w Polsce o ile są one wymagane po stronie oferenta
8. Oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki określone w artykule 157a ust. 1 i2 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze.
9. Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu sprzedaży oraz, że przyjmuje go bez zastrzeżeń i nie będzie dochodził w przyszłości żadnych roszczeń z tego tytułu, jak i wyrażenie zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558§1 KC.

Image things

Kraśnik, lubelskie

156 667 zł | Mieszkanie | 48,18 m2 | 2 piętro

 • cena: 156 667 zł
 • 3 252 za m2
Image things

Kraśnik, lubelskie

99 150 zł | Mieszkanie | 35,17 m2 | 2 piętro

 • cena: 99 150 zł
 • 2 819 za m2
Image things

Kraśnik, lubelskie

1 939 710 zł | Działka | 2.4959 ha.

 • cena: 1 939 710 zł