Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Brzeźno, pomorskie

102 525 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 102 525 zł
 • Miasto: Brzeźno
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: pomorskie
 • Cena za m2: 102 525 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 13 670 zł
 • Numer oferty: 231817X542915417
 • Termin wpłaty wadium: 15-12-2022 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu n/Wisłą Małgorzata Rut-Nowak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-12-2022 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu n/Wisłą z siedzibą przy Sądowa 12, 86-100 Świecie, pokój 24, odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest xx położonej przy ,Brzeźno, 86-120 Pruszcz , dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Sądowa 12, Świecie, 86-100 Świecie) prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana o charakterze nieruchomości rolnej, oznaczona jako działki ewidencyjne nr 72 (0,3400 ha) oraz 85/2 (0,2378 ha), powierzchni łącznej 0,5778 ha. Nieruchomość położona w m. Brzeźno 18, obr. 0003, gmina Pruszcz, powiat świecki. Działki nie stanowią zwartego rozłogu. Działka nr 85/2 o powierzchni 0,2378 ha, sklasyfikowana jako S-RII (0,11ha), R-IIIa (0,063ha), B (0,0675 ha); kształt regularny, (prostokąt), teren płaski, częściowo ogrodzony, zagospodarowany roślinnością ogrodową. Za budynkiem urządzono ogród warzywny. Na działce 85/2 usytuowany jest budynek mieszkalno-inwentarski wzniesiony około 1935 r. o powierzchni całkowitej = 148,1 m2 w tym części mieszkalnej = 81,4 m2, części inwentarskiej = 66,7 m2. Działka uzbrojona w przyłącze energetyczne, własne ujęcie wody, posiada także urządzone przyłącze kanalizacyjne (szambo). Działka graniczy od wschodu z drogą powiatową (1267C), dojazd do drogi powiatowej prowadzi drogą gminną - działką drogową nr 90. Działka nr 72 o powierzchni 0,3400 ha, sklasyfikowana jako „Ł-RV” (0,29ha), L-RIV (0,04 ha), W (0,01 ha); kształt trapezu, jest niezabudowana, nieogrodzona, nie posiada urządzonych przyłączy infrastruktury technicznej. Działka o nieznacznie zróżnicowanym poziomie terenu. Na działce znajduje się staw o powierzchni lustra wody około 250 m2, który wykonany został bez decyzji wodno – prawnej. Dojazd do drogi publicznej o randze drogi powiatowej (1267C), prowadzi drogą gminną - działką drogową nr 90. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonym Uchwałą nr LVIII/377/10 przez Radę Gminy Pruszcz z 13 września 2010 r., działka nr 85/2 znajduje się w strefie I osadniczo – rolnej, obszarze funkcjonalnym „A-I” osadniczo-rolnym, o funkcji osadniczo rolnej, w którym wydzielono obszary osadnicze i obszary rolne. Ponadto w/w działka znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej B i w strefie ochrony archeologicznej W., a działka nr 72 znajduje się na terenach rolnych. Nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym - służebnością osobistą mieszkania. Wartość prawa znajduje pełne pokrycie w cenie nabycia, stąd pozostaje w mocy po przysądzeniu prawa własności (art. 1000 § 3 k.p.c.) z zaliczeniem na cenę nabycia. Zaliczenie to zostało dokonane przy ustaleniu sumy wywołania, gdyż oszacowana wartość nieruchomości nieobciążonej wynosi 136 700,00 zł, zaś oszacowana wartość prawa wynosi 54 700,00 zł.

Suma oszacowania wynosi 136 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 102 525,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 670,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP ŚWIECIE 94 1020 5040 0000 6702 0025 6149.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Sądowa 12, Świecie, 86-100 Świecie.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Ciechocin, pomorskie

35 000 zł | Działka | 0.1252 ha.

 • cena: 35 000 zł
Image things

Pruszcz Gdański, pomorskie

930 000 zł | Mieszkanie | 103,41 m2

 • cena: 930 000 zł
 • 8 993 za m2
Image things

Grabiny Zameczek, pomorskie

32 300 zł | Działka | 0.0499 ha.

 • cena: 32 300 zł