Biała Droga, małopolskie

72 600 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Łukasz Kołodziejczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-12-2022 o godz. 10:10 w budynku Sądu Rejonowego w Wadowicach z siedzibą przy Żwirki i Wigury 9, 34-100 Wadowice, pokój 211, odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest xx położonej przy Biała Droga 218, 34-123 Chocznia , dla której (adres: ul. Żwirki i Wigury /34-100, Wadowice, 34-100 Wadowice) prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
nieruchomości położonej w miejscowości Chocznia, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w WADOWICE nr XXXX/XXXXXXXX/X Przedmiotem licytacji jest działka nr 4238/9 o powierzchni 1514m2. Działka zabudowana budynkiem z bali drewnianych, budowanym ok. 1938 roku, o pow. zabudowy 88m2. Budynek uszkodzony, najprawdopodobniej wewnętrznym wybuchem. W dniu 15.10.2020r PINB wydał decyzję nakazującą rozbiórkę budynku położonego na działce nr 4238/9. Działka o pow. łącznej 1514m2, przylega do drogi gminnej, sieć gazowa na działce, kanalizacja gminna w drodze gminnej, wodociąg oraz linie energetyczne w sąsiedztwie.

Suma oszacowania wynosi 96 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 72 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 680,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING BANK ŚLĄSKI O/WADOWICE 31 1050 1100 1000 0022 3000 7227.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Image things

Włosienica, małopolskie

17 219 zł | Działka | 0.1318 ha.

  • cena: 17 219 zł
Image things

Osiek, małopolskie

66 140 zł | Działka | 0.3168 ha.

  • cena: 66 140 zł
Image things

Tarnów, małopolskie

239 000 zł | Działka | 0.0905 ha.

  • cena: 239 000 zł