Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Andrychów, małopolskie

144 375 zł | Dom | 156,30 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 144 375 zł
 • Miasto: Andrychów
 • Powierzchnia: 156,30 m2
 • Województwo: małopolskie
 • Cena za m2: 924 zł
 • Ulica: Prymasa Stefana Wyszynskiego 38
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 19 250 zł
 • Numer oferty: 231716X542678875
 • Termin wpłaty wadium: 06-12-2022 - Co to znaczy?

Opis


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

w Wadowicach Łukasz Kołodziejczyk Kancelaria Komornicza nr II w Wadowicach Łukasz Kołodziejczyk

adres: 34-100 Wadowice, ul. Batorego 2a/400

tel: 33 823 33 41, fax: 33 823 33 41, www.komornikwadowice.pl, e-mail: [email protected]

rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA O. w Wadowicach 31105011001000002230007227

Sygn. akt: GKm 104/21


w odpowiedzi podać: sygn. akt: GKm 104/21

Wadowice, dnia 2022-07-12

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach mgr Łukasz Kołodziejczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 07.12.2022 roku o godz.: 0950w sali nr211w Sądzie Rejonowym w Wadowicach odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

1/2 ułamkowej części prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Andrychów, stanowiącej własność dłużnika x/strong>posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w WADOWICE nr XXXX/XXXXXXXX/X.

Nieruchomość przedmiotowa obejmuje działkę 1397/7 o pow. 1287m2. Na gruncie znajduje się budynek mieszkalny o numerze adresowym ul. Wyszyńskiego 38. Budynek mieszkalny jednorodzinny o pow. użytkowej 156,30m2, składający się z przyziemia, parteru i poddasza nieużytkowego. Budynek murowany w technologii tradycyjnej w latach 80-tych XX w., przykryty dachem dwuspadowym z dobudowanym od strony wschodniej garażem, nad którym urządzono zadaszony taras.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

1/2 ułamkowa część prawa własności nieruchomości oszacowana jest na kwotę 192.500,00-zł.
Cena wywo
ławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę144.375,00-zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyćrękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 19.250,00-zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika:
ING Bank Śląski SA O/Wadowice nr 31 1050 1100 1000 0022 3000 7227 albo w gotówce w kasie kancelarii komorniczej (czynna w godzinach od 07:00 do 15:00) najpóźniej dodnia poprzedzającego licytację.

Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wadowicach Wydz. I Cywilny pod sygn.: I Co 334/21 lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym  w Wadowicach Łukasza Kołodziejczyka, ul. Batorego 2A/400 w Wadowicach protokół opisu i oszacowania.


Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach

Łukasz KołodziejczykKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

w Wadowicach Łukasz Kołodziejczyk Kancelaria Komornicza nr II w Wadowicach Łukasz Kołodziejczyk

adres: 34-100 Wadowice, ul. Batorego 2a/400

tel: 33 823 33 41, fax: 33 823 33 41, www.komornikwadowice.pl, e-mail: [email protected]

rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA O. w Wadowicach 31105011001000002230007227

Sygn. akt: GKm 104/21


w odpowiedzi podać: sygn. akt: GKm 104/21

Wadowice, dnia 2022-07-12


O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach mgr Łukasz Kołodziejczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że że w dniu 07.12.2022 roku o godz.: 1000w sali nr211w Sądzie Rejonowym w Wadowicach odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

1/2 ułamkowej części prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Andrychów, stanowiącej własność dłużnika Babińska Bogusława posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w WADOWICE nr XXXX/XXXXXXXX/X.

Nieruchomość przedmiotowa obejmuje działkę 1397/7 o pow. 1287m2. Na gruncie znajduje się budynek mieszkalny o numerze adresowym ul. Wyszyńskiego 38. Budynek mieszkalny jednorodzinny o pow. użytkowej 156,30m2, składający się z przyziemia, parteru i poddasza nieużytkowego. Budynek murowany w technologii tradycyjnej w latach 80-tych XX w., przykryty dachem dwuspadowym z dobudowanym od strony wschodniej garażem, nad którym urządzono zadaszony taras.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

1/2 ułamkowa część prawa własności nieruchomości oszacowana jest na kwotę 192.500,00-zł.
Cena wywo
ławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę144.375,00-zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyćrękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 19.250,00-zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika:
ING Bank Śląski SA O/Wadowice nr 31 1050 1100 1000 0022 3000 7227 albo w gotówce w kasie kancelarii komorniczej (czynna w godzinach od 07:00 do 15:00) najpóźniej dodnia poprzedzającego licytację.

Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wadowicach Wydz. I Cywilny pod sygn.: I Co 334/21 lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym  w Wadowicach Łukasza Kołodziejczyka, ul. Batorego 2A/400 w Wadowicach protokół opisu i oszacowania.


Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach

Łukasz KołodziejczykImage things

Andrychów, małopolskie

18 844 zł | Mieszkanie | 34,50 m2

 • cena: 18 844 zł
 • 546 za m2
Image things

Andrychów, małopolskie

4 173 000 zł | Działka | 6.90599 ha.

 • cena: 4 173 000 zł