Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Nowy Świat, opolskie

83 700 zł | Działka | 0 ha.

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do częsci nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 83 700 zł
 • Miasto: Nowy Świat
 • Powierzchnia: 0 ha
 • Województwo: opolskie
 • Liczba działek: 0
 • Cena za m2: b/d.
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 8 370 zł
 • Numer oferty: 231380X541891963
 • Termin wpłaty wadium: 20-12-2022 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert w prawie własności do udziału wynoszącego ¾ części w nieruchomości gruntowej, składającej się z działki ewidencyjnej nr. 67/7 i 67/8, położonej w Nowy Świat 9, gmina Lubsza, powiat brzeski, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę wieczystą nr OP1B/0004496/3, za cenę nie niższą niż 83 700,00 złotych.

WARUNKI SPRZEDAŻY:

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest:

• złożenie lub przesłanie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie na adres kancelarii syndyka: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Marcin Karcz, ul. Sieradzka 18, 98-300 Wieluń, w nieprzekraczalnym terminie do dnia

20 grudnia 2022 roku (w przypadku wysłania oferty pocztą decydująca jest data wpływu oferty do kancelarii syndyka, a nie data jej nadania);

• uiszczenie wadium w wysokości 8 370,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości nr 16 89090006 0060 0619 32160001 (decydująca jest data uznania rachunku masy upadłości). Pisemna oferta powinna zawierać: oznaczenie oferenta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL lub NIP, numer telefonu), wskazanie opisanej wyżej nieruchomości, oświadczenie

o zapoznaniu się i akceptacji oferenta ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, wskazanie oferowanej ceny oraz sygnatury OP1O/GUp-s/152/2022, podpis oferenta. Do oferty należy dołączyć dowód uiszczenia wadium na rachunek bankowy masy upadłości.

Image things

Kały, opolskie

20 700 zł | Działka | 0.5 ha.

 • cena: 20 700 zł
Image things

Lubska, opolskie

497 000 zł | Działka | 1.15 ha.

 • cena: 497 000 zł
Image things

Biała, opolskie

30 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 28,82 m2

 • cena: 30 000 zł
 • 1 041 za m2