Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Poznań, Stare Miasto

247 800 zł | Mieszkanie | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 247 800 zł
 • Miasto: Poznań
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Cena za m2: 247 800 zł
 • Ulica: Os. Kosmonautów 7
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 33 040 zł
 • Numer oferty: 231082X541194047
 • Termin wpłaty wadium: 15-12-2022 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Dominik Piaskowski na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16.12.2022 r. o godz. 10:40 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, przy ul. Młyńskiej 16, VI piętro w sali nr 604 (Budynek Temida) odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, które przysługuje dłużnikom: xx, położonego w Poznaniu, os. Kosmonautów 7/47, dla którego nie została urządzona księga wieczysta a zbiór dokumentów prowadzi Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Winogrady" w Poznaniu. Suma oszacowania wynosi 330.400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 247.800,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 33 040,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika o nr 79 1020 4027 0000 1302 1216 1594 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. 15.12.2022 r.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać mieszkanie w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1a akta postępowania egzekucyjnego. Termin ewentualnych oględzin lokalu należy bezwzględnie ustalić wcześniej telefonicznie z komornikiem.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie prawa lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć prawo tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu oraz udzielone przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego.

Historyczne ceny

Image things

Poznań, Stare Miasto

390 000 zł | Działka | 0.1775 ha.

 • cena: 390 000 zł
Image things

Poznań, Stare Miasto

18 173 zł | Garaż | 11,50 m2

 • cena: 18 173 zł
 • 1 580 za m2
Image things

Poznań, Stare Miasto

18 173 zł | Garaż | 11,50 m2

 • cena: 18 173 zł
 • 1 580 za m2