Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Tymbark, małopolskie

73 600 zł | Mieszkanie | 64,86 m2 | 1 piętro

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 73 600 zł
 • Miasto: Tymbark
 • Powierzchnia: 64,86 m2
 • Województwo: małopolskie
 • Cena za m2: 1 135 zł
 • Ulica: 449
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 11 040 zł
 • Numer oferty: 231064X541151891
 • Termin wpłaty wadium: 15-12-2022 - Co to znaczy?

Opis


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Limanowej Łukasz Wiśniewski
Kancelaria Komornicza nr II w Limanowej, ul. Spacerowa 7C/3, 34-600 Limanowa
tel.:(18) 333-62-13,  www.komorniklimanowa.pl,  email: [email protected]
Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Limanowej  91 1240 5123 1111 0010 6080 0777Sygn. akt  GKm 6/21                                                                                                                                                 Limanowa, dnia 2022-11-15

w  odpowiedzi podać: sygn. akt  GKm 6/21O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Limanowej Kancelaria Komornicza nr II w Limanowej zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 16.12.2022 r. o godz 08:30 w sali nr 224 Sądu Rejonowego w Limanowej odbędzie się:


D R U G A    L I C Y T A C J A

lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Tymbark pod adresem Tymbark 449/9 o powierzchni użytkowej 64,86 m2 oraz pomieszczenie przynależne: piwnica o powierzchni 11,46 m2 posiadający księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych w Limanowej pod nr KW XXXX/XXXXXXXX/X.


Nieruchomość w niej opisana stanowi udział 1/2 własności dłużnika

ccnieruchomość została oszacowaną na kwotę: 220.800,00 zł

wartość udziału 1/2 wynosi 110.400,00 zł


Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:73.600,00 zł


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 11.040,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, którą należy wpłacić na rachunek komornika 91 1240 5123 1111 0010 6080 0777 Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Limanowej lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.


Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 10.00-12.00. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule tj. dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

Nabywca jest zobowiązany do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% od ceny nabycia nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Tuchów, małopolskie

190 000 zł | Działka | 0.4248 ha.

 • cena: 190 000 zł
Image things

Niedźwiedź, małopolskie

2 608 zł | Działka | 0.0586 ha.

 • cena: 2 608 zł
Image things

Kraków, Zwierzyniec

586 000 zł | Mieszkanie | 74,77 m2

 • cena: 586 000 zł
 • 7 837 za m2