Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Kolonia Rejowiec, lubelskie

109 650 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie

Tomasz Fornalski

Kancelaria Komornicza, Żołnierzy Wyklętych 1, Krasnystaw, 22-300 Krasnystaw

tel. 82 576-05-76 / fax. 82 576-05-76

Sygnatura: KM 1250/18 

                                                                                                      O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie Tomasz Fornalski Kancelaria Komornicza nr I w Krasnymstawie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 14 grudnia 2022 roku o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie odbędzie się:

                                                                                               P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A


nieruchomości zabudowanej parterowym, murowanym budynkiem mieszkalnym oraz parterowym murowanym budynkiem inwentarskim, położonej w miejscowości Kolonia Rejowiec, gmina Rejowiec składającej się z działek o nr. ew. 39/1 oraz 40/1 o łącznej powierzchni 0,19 ha, dla której Sąd Rejonowy w Krasnymstawie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o nr. XXXX/XXXXXXXX/X. Nieruchomość stanowi własność dłużnika xx

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 146.200,00  zł.

Cena wywoławcza w pierwszej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 109.650,00 zł.

    Zgodnie z art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Wpłaty rękojmi można dokonać w gotówce w Kancelarii Komornika lub na konto komornika 69 1020 5356 0000 1702 0147 7371 PKO BP SA O/I Zamość albo też w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.  Na dowodzie wpłaty należy wskazać sygnaturę sprawy, numer działki oraz imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a także  PESEL licytanta.  
    Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Protokół opisu i oszacowania wraz z operatem szacunkowym nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Krasnymstawie - gdzie będzie można przeglądać protokół opisu i oszacowania.      
    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
    Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.                                     

            

                                                                                                       


Komornik Sądowy

Tomasz Fornalski


Image things

Międzyrzec Podlaski, lubelskie

137 000 zł | Działka | 0.0721 ha.

  • cena: 137 000 zł
Image things

Przypisówka, lubelskie

2 988 zł | Działka | 0.1733 ha.

  • cena: 2 988 zł
Image things

Rejowiec Fabryczny, lubelskie

146 250 zł | Lokal Użytkowy | 74,00 m2

  • cena: 146 250 zł
  • 1 976 za m2