Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Michnówka, podlaskie

20 000 zł | Dom | 1,00 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Patryk Grzegorz Capała na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-11-2022 r. o godz. 09:20 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim mającego siedzibę pod adresem ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski, odbędzie się druga licytacja:

udziału w wysokości 1/4 części w nieruchomościach gruntowych oznaczonych numerami działek 116 (powierzchnia 0,0830ha, użytki to pastwiska trwałe klasy V), 117 (powierzchnia 0,3210ha, użytki to grunty rolne zabudowane, pastwiska trwałe i grunty orne, klasy V i VI) oraz 118 (powierzchnia 0,1583ha, użytki to pastwiska trwałe i grunty orne klasy V) o całkowitym obszarze 0,5623 ha.
Działka nr 117 zabudowana domem w technologii drewnianej z dobudówką murowaną. Na działce pozostałości po budynku murowanym w stanie zagrażającym bezpieczeństwu i szopa drewniana.


położonej: 17-220 Narewka, Michnówka, dla której Sąd Rejonowy IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Hajnówce prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X stanowiącego własność dłużnika: xxx
Suma oszacowania udziału w nieruchomościach wynosi 30.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi 20.000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3.000,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: PKO BP SA 07 10201332 0000 1402 0032 2107
Powierzchnia nieruchomości ujawniona w księdze wieczystej XXXX/XXXXXXXX/X to 0,55ha, w ewidencji gruntów 0,5623ha. Przyjęto powierzchnię z ewidencji gruntów.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w kancelarii komornika protokół opisu i oszacowania wraz z operatem szacunkowym nieruchomości.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

Image things

Białystok, Kawaleryjskie

21 460 zł | Garaż | 1,00 m2

  • cena: 21 460 zł
  • 21 460 za m2
Image things

Suwałki, podlaskie

341 000 zł | Mieszkanie | 58,20 m2 | 3 piętro

  • cena: 341 000 zł
  • 5 859 za m2
Image things

Białystok, Mickiewicza

56 404 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 37,40 m2 | Parter

  • cena: 56 404 zł
  • 1 508 za m2