Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Płonka, lubelskie

100 000 zł | Dom | 1,00 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 100 000 zł
 • Miasto: Płonka
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: lubelskie
 • Cena za m2: 100 000 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 15 000 zł
 • Numer oferty: 230724X540355611
 • Termin wpłaty wadium: 15-12-2022 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Dariusz Kułaj na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-12-2022 o godz. 09:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Zamościu, Wyszyńskiego 11, 22-400 Zamość, pokój 33, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx , położonej przy ,Płonka, 22-330 Rudnik, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
udział do 1/2 części w zabudowanej budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi nieruchomości gruntowej o łącznej pow.5,90ha położonej w msc. Płonka gm.Rudnik, posiadającej założoną księgę wieczystą o nr XXXX/XXXXXXXX/X w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zamościu w tym : -udział do 1/2 części w działce gruntu nr 356 o pow.0,51ha Wartość szacunkowa udziału - 4.000,00zł.,cena wywołania -2.666,67zł.,wysokość rękojmii - 400,00zł. -udział do 1/2 części w działce gruntu nr 358 o pow.3,22ha Wartość szacunkowa udziału - 29.000,00zł.,cena wywołania -19.333,33zł.,wysokość rękojmii - 2.900,00zł. -udział do 1/2 części w działce gruntu nr 360/1 o pow.0,64ha Wartość szacunkowa udziału - 9.500,00zł.,cena wywołania 6.333,33zł.,wysokość rękojmii - 950,00zł. -udział do 1/2 części w działce gruntu nr 364 o pow.0,07ha Wartość szacunkowa udziału - 350,00zł.,cena wywołania 233,33zł.,wysokość rękojmii - 35,00zł. -udział do 1/2 części w działce gruntu nr 1095 o pow.0,52ha Wartość szacunkowa udziału - 2.000,00zł.,cena wywołania 1.333,33zł.,wysokość rękojmii - 200,00zł. -udział do 1/2 części w działce gruntu nr 664/2 o pow.0,94ha zabudowanej dwoma murowanymi budynkami mieszkalnymi w zabudowie bliźniaczej oraz murowaną oborą ,drewnianą stodołą ,garażem drewnianym i murowanym, szopę drewnianą i murowaną suszarnią tytoniu Wartość szacunkowa udziału - 105.150,00zł.,cena wywołania 70.100,00zł.,wysokość rękojmii - 10.515,00zł. Wartość szacunkowa całego udziału wynosi 150.000,00zł., cena wywołania 100.000,00zł., wysokość rękojmii- 15.000,00zł stanowiącej własność dłużnika cc

Suma oszacowania wynosi 150 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 100 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 90 1020 5356 0000 1302 0007 6703.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Image things

Przypisówka, lubelskie

5 123 zł | Działka | 0.2262 ha.

 • cena: 5 123 zł
Image things

Kierzków, lubelskie

15 552 zł | Działka | 0.4037 ha.

 • cena: 15 552 zł
Image things

Sobieszczany Kolonia, lubelskie

15 333 zł | Działka | 0.17 ha.

 • cena: 15 333 zł