Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Zamość, lubelskie

325 400 zł | Dom | 104,20 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 325 400 zł
 • Miasto: Zamość
 • Powierzchnia: 104,20 m2
 • Województwo: lubelskie
 • Cena za m2: 3 123 zł
 • Ulica: Brzozowa 30/5
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 48 810 zł
 • Numer oferty: 230654X540191671
 • Termin wpłaty wadium: 15-12-2022 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Zamościu

Aleksandra Puchacz

Kancelaria Komornicza, Wyszyńskiego 3,  Zamość,   22-400 Zamość

tel. 84 639 18 47 / fax. 84 639 18 47

Sygnatura: KM 1038/18


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Zamościu Aleksandra Puchacz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  16-12-2022 o godz. 09:40  w budynku Sądu Rejonowego w Zamościu z siedzibą przy Wyszyńskiego 11, 22-400 Zamość, pokój 33,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielami są xx  położonej przy  Brzozowa 30/5, 22-400 Zamość , dla której  Sąd Rejonowy w Zamościu  (adres: ul. Wyszyńskiego 11, Zamość, 22-400 Zamość)   prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
nieruchomość położona w Zamościu przy ul. Brzozowej 30/5, dz. nr 45/105 o pow. 269 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym, piętrowym w zabudowie szeregowej o powierzchni użytkowej 104,20 m2.

W dziale III księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe obciążające przedmiotową nieruchomość – służebność gruntowa przysługująca każdoczesnemu właścicielowi i użytkownikowi działek oznaczonych numerami 45/104, 45/103 i 45/102, polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę oznaczoną numerem 45/105, pasem szerokości 1,5 m i długości 5,95 m, wzdłuż wschodniej granicy przedmiotowej działki.

Suma oszacowania wynosi 488 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3 sumy oszacowania i wynosi 325 400,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 48 810,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO SA II O/Zamość 41 1240 2005 1111 0010 2509 2674.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 17:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Wyszyńskiego 11, Zamość, 22-400  Zamość.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Aleksandra PuchaczImage things

Zamość, lubelskie

3 000 000 zł | Działka | 2.3293 ha.

 • cena: 3 000 000 zł
Image things

Zamość, lubelskie

3 000 000 zł | Działka | 2.3293 ha.

 • cena: 3 000 000 zł
Image things

Zamość, lubelskie

555 000 zł | Działka | 0.2002 ha.

 • cena: 555 000 zł