Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Grabowiec, podlaskie

280 226 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim

Patryk Capała

Kancelaria Komornicza, Żwirki i Wigury 15,  Bielsk Podlaski,   17-100 Bielsk Podlaski

tel. 85 730 4787 / fax. 

Sygnatura: Km 1567/20


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Bielsku Podlaskim Patryk Capała na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  29-11-2022 o godz. 09:00  w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą przy 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest xx  położonej przy  Grabowiec 8, 17-100 Bielsk Podlaski , dla której  Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim V Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Mickiewicza 53, Bielsk Podlaski, 17-100 Bielsk Podlaski)   prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem działki 890 o obszarze całej nieruchomości 0,6000 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi.

Suma oszacowania wynosi 373 634,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 280 225,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 363,40 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 07 1020 1332 0000 1402 0032 2107.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. 3 Maja 7, Bielsk Podlaski, 17-100  Bielsk Podlaski.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Patryk CapałaImage things

Jurowce, podlaskie

22 536 zł | Działka | 0.6493 ha.

  • cena: 22 536 zł
Image things

Supraśl, podlaskie

210 000 zł | Działka | 0.0733 ha.

  • cena: 210 000 zł
Image things

Soce, podlaskie

636 100 zł | Działka | 18.1735 ha.

  • cena: 636 100 zł