Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Grójec, mazowieckie

96 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 28,28 m2 | 4 piętro

- 53 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 96 000 zł
 • Miasto: Grójec
 • Powierzchnia: 28,28 m2
 • Województwo: mazowieckie
 • Cena za m2: 3 395 zł
 • Ulica: Osiedle Polna 4
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: 4
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 12 800 zł
 • Numer oferty: 230490X539807583
 • Termin wpłaty wadium: 13-12-2022 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Grójcu
Arkadiusz Ciepieniak
Kancelaria Komornicza nr I w Grójcu
05-600 Grójec Sportowa 7/114

www.grojeckomornik.pl
  Km 722/19
         OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Arkadiusz Ciepieniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że od dnia 14/12/2022 r. godz. 10:00 do dnia 21/12/2022 r. godz. 10:00 odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego - należącego  do dłużnika xx położonego 05-600 Grójec, Osiedle Polna 4/28, wpisanego  w  rejestrze  lokali  własnościowych  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Samopomoc" w Grójcu, dla którego  Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW  XXXX/XXXXXXXX/X.
Lokal o powierzchni 28,28 m2, z przynależną piwnicą o pow. 2,80 m2, bez balkonu, usytuowany na czwartym piętrze w budynku wielorodzinnym czteropiętrowym. W skład przedmiotowego lokalu wchodzą: 1 pokój, kuchnia, łazienka , przedpokój.
Suma oszacowania wynosi 128 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  96 000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 800,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy PKO BP S.A. 36 1020 4317 2006 0000 2007 2219 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie w godzinach 8-16.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
Licytacja przeprowadzana jest za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta na stronie https://e-licytacje.komornik.pl
Więcej informacji pod nr tel. 508 268 124.


                                                                                                                                                      Komornik Sądowy

                                                                                                                                                    Arkadiusz Ciepieniak

Historyczne ceny

Image things

Grójec, mazowieckie

286 667 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 49,99 m2 | 3 piętro

 • cena: 286 667 zł
 • 5 734 za m2