Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Nowy Żmigród, podkarpackie

28 950 zł | Dom | 40,30 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do częsci nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 28 950 zł
 • Miasto: Nowy Żmigród
 • Powierzchnia: 40,30 m2
 • Województwo: podkarpackie
 • Cena za m2: 718 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: brak danych
 • Numer oferty: 230329X539430521
 • Termin wpłaty wadium: 30-11-2022 - Co to znaczy?

Opis

Monitor 219/2022, Dział IIII. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE - pozycja 58227


Syndyk masy upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym xxj, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym w sprawie o sygn. akt V GUp 543/21 of, ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż składnika masy upadłości w postaci: 50% udziałów (współwłasność) w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, o pow. użytkowej 40.30 m2 , zamieszkałym przez drugiego współwłaściciela, położonej w miejscowości Nowy Żmigród, gmina Nowy Żmigród, woj. podkarpackie, którą stanowi działka o nr. ewidencyjnym 912, o pow. 0,0070 ha oraz działka o nr ewidencyjnym 910, o pow. 0,0071 ha, dla której Sąd Rejonowy w Jaśle prowadzi Księgę Wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X. Określa się cenę
wywoławczą 50% udziałów w przedmiotowej nieruchomości na kwotę 28.950,00 zł/netto (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych).

Oferty należy składać w zapieczętowanej kopercie z napisem „PRZETARG - NIERUCHOMOŚĆ sygn. akt V GUp 543/21 of -
NIE OTWIERAĆ” na adres: Biuro Syndyka, ul. Towarowa 29, 38-200 Jasło, w terminie do 30.11.2022 r., do godz. 1400, liczy się data wpływu oferty.
Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w Biurze Syndyka, najpóźniej w terminie 7 dni po upływie terminu do składania
ofert. Wyboru ofert dokona Syndyk masy upadłości.

Szczegółowy regulamin przetargu oraz operat szacunkowy nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, dostępny
jest do wglądu w Biurze Syndyka w Jaśle przy ul. Towarowej 29, w dni robocze, od godz. 800 do 1400, po uprzednim
ustaleniu terminu pod nr tel. 606315603.

Image things

Przysietnica, podkarpackie

4 660 zł | Działka | 0.1585 ha.

 • cena: 4 660 zł
Image things

Dydnia, podkarpackie

15 470 zł | Działka | 0.2 ha.

 • cena: 15 470 zł
Image things

Domaradz, podkarpackie

12 150 zł | Działka | 0.07 ha.

 • cena: 12 150 zł