Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Laskowice, opolskie

175 050 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 175 050 zł
 • Miasto: Laskowice
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: opolskie
 • Cena za m2: 175 050 zł
 • Ulica: 7a
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 23 340 zł
 • Numer oferty: 229468X537414059
 • Termin wpłaty wadium: 07-12-2022 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Prudniku

Jerzy  Dziedzic zastępca Jacek Wiesiołek

48-200 Prudnik, ul. Piastowska 18

tel. 789 393 729Sygnatura: KM 491/18OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Prudniku Jerzy Dziedzic zastępca Jacek Wiesiołek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  08-12-2022 o godz. 11:00  w budynku Sądu Rejonowego w Prudniku z siedzibą przy Kościuszki 5, 48-200 Prudnik, pokój 81,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości położonej Laskowice7A, 48-231 Lubrza, dla której SĄD REJONOWY PRUDNIK V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH   prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:

nieruchomości stanowiącej – działki gruntowa nr 239/4 km 1 o
pow. 0,0785 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym ( nr. ew. 137 ) oraz
budynkiem niemieszkalnym ( nr.ew. 136), położonym w miejscowości
Laskowice 7a obręb 0044 Laskowice, gmina Lubrza, powiat prudnicki

Suma oszacowania wynosi 233 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 175 050,00 zł. Licytant
przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej
dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 340,00 zł.
 Rękojmia
powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej
zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty
całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie
rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 77 2030 0045 1110 0000 0400 9960.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą
uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i
rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym,
licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji,
osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu
państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W
ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną
nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół
opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod
adresem: ul. Kościuszki 5, Prudnik, 48-200  Prudnik.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i
przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te
przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od
egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są
ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru
dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed
rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku
egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o
przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest
obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zastępca Komornika Sądowego

Jacek Wiesiołek


Image things

Laskowice, kujawsko-pomorskie

42 935 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 46,00 m2 | 1 piętro

 • cena: 42 935 zł
 • 933 za m2