Boćki, Podlaskie

Mieszkanie | 60 900 zł | 48,70 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 60 900 zł
 • Miasto: Boćki
 • Powierzchnia: 48,70 m2
 • Województwo: Podlaskie
 • Cena za m2: 1 251 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 10 000 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 22932X53706747
 • Termin wpłaty wadium: 2019-02-15 - Co to znaczy?

Opis

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości
Na podstawie art. 38, art. 39 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z póź. zm.), Wójt Gminy Boćki ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:
1. Nieruchomość lokalowa obejmująca lokal mieszkalny Nr 2 o pow. 48,70 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy o pow. 3,70 m2 oraz w budynku gospodarczym o pow. 5,65 m2 i udziałem 5805/27070 w częściach wspólnych budynku i w gruncie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 1321 o pow. 0,13 ha. KW Nr BI1P/00006863/1 . Cena wywoławcza: 60 900,00 zł Kwota wadium: 10 000,00 zł. Minimalne postąpienie: nie mniej niż 1% ceny wywoławczej.
Opis działki nr geod. 1321: zabudowana budynkiem mieszkalnym czterolokalowym, w budynku tym na parterze znajduje się m.in. lokal mieszkalny nr 2 przeznaczony do sprzedaży, zaopatrzona w energię elektryczną i wodę z wodociągu. Ścieki z budynku odprowadzane do kanalizacji sanitarnej. Działka nie jest objęta ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, przeznaczona do zagospodarowania jako teren pod zabudowę usługową.
Wadium w wysokości podanej powyżej w pieniądzu należy wnosić na konto Urzędu Gminy Boćki w BS Brańsk O/Boćki Nr 18 8063 0001 0050 0500 2004 0048 w terminie do 15 lutego 2019r. Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium. Dokument stwierdzający wpłacenie wadium należy okazać Przewodniczącemu Komisji Przetargowej. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zaliczone zostanie w poczet nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Na nabywcy ciąży obowiązek pokrycia wszelkich podatków i opłat związanych z transakcją kupna.
Przetarg odbędzie się w dniu: 19 luty 2019r. o godz. 1O30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki, pokój nr 20, tel. (85) 731 96 20, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1600.

Image things

Tykocin , Podlaskie

144 959 zł | 110,00 m2

 • cena: 144 959 zł
 • 1 318 za m2
Image things

Truskolasy-Wola , Podlaskie

40 000 zł | 1,00 m2

 • cena: 40 000 zł
 • 40 000 za m2
Image things

Czarna Białostocka , Podlaskie

546 467 zł | 1,00 m2

 • cena: 546 467 zł
 • 546 467 za m2