Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Ruda Kościelna, świętokrzyskie

54 667 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 56,00 m2 | 1 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Opatowie

Bartłomiej Szyszka

Kancelaria Komornicza, ul. Żeromskiego 1, Opatów, 27-500 Opatów

tel. 158684095 / fax. 158684095

Sygnatura: KM 90/17

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opatowie Kancelaria Komornicza w Opatowie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-12-2022 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Opatowie z siedzibą przy Pl. Obrońców Pokoju 18, 27-500 Opatów, pokój sala nr 2, odbędzie się druga licytacja:


- nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: xx, położonej przy ,Ruda Kościelna , 27-440 Ćmielów, dla której Sąd Rejonowy w Opatowie prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny położony w Rudzie Kościelnej gm. Ćmielów, posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Opatowie o numerze XXXX/XXXXXXXX/X. Szacowany lokal nr 4 usytuowany jest w budynku wiellokalowym nr 59 w Rudzie Kościelnej, gm. Ćmielów. Budynek wielolokalowy o trzech kondygnacjach nadziemnych w całości podpiwniczony. Zrealizowany w 1972r. Wykonany w technologii tradycyjnej powiązanej z uprzemysłowioną. Posiada 1 klatkę schodową i łącznie 6 lokali w budynku. Całość wyposażona jest w: wodociąg zasilany z sieci gminnej, kanalizację sanitarną, energię elektryczną, centralne ogrzewanie. Właścicielowi lokalu szacowanego przysługuje współwłasność w 56/363 części wspólnej nieruchomości – tj. prawa własności działki oraz części wspólnych budynku, które objęte są księgą wieczystą XXXX/XXXXXXXX/X. Szacowany lokal usytuowany jest na I piętrze wyżej opisanego budynku składa się z trzech pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki o łącznej powierzchni użytkowej 56m2. Kształt pomieszczeń regularny, otwory okienne usytuowane od strony północnej (mniejszy pokój, większy pokój z balkonem) oraz południowej (kuchnia, mniejszy pokój). Właściciele lokalu korzystają z pomieszczenia piwnicznego, które w Wypisie z rejestru lokali i księdze wieczystej pozostaje nieujawnione. Z dokonanych pomiarów wynika, że powierzchnia pomieszczenia piwnicznego została wliczona do powierzchni lokalu Instalacja centralnego ogrzewania w lokalu zasilana jest z pieca na paliwo stałe usytuowanego w kotłowni w budynku. W lokalu grzejniki żeliwne oraz częściowo stalowe, płytowe.

Suma oszacowania wynosi 82 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 54 666,66 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 200,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I Oddział w Opatowie 46 1240 2773 1111 0010 8760 2402.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Bartłomiej Szyszka


Image things

Mnichów, świętokrzyskie

12 497 zł | Działka | 0.4301 ha.

  • cena: 12 497 zł
Image things

Wólka Tarłowska, świętokrzyskie

3 010 zł | Działka | 0.09 ha.

  • cena: 3 010 zł
Image things

Potok, świętokrzyskie

2 300 zł | Działka | 0.07 ha.

  • cena: 2 300 zł