Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Połaniec, świętokrzyskie

66 846 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 38,50 m2 | 4 piętro

- 67 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 66 846 zł
 • Miasto: Połaniec
 • Powierzchnia: 38,50 m2
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Cena za m2: 1 736 zł
 • Ulica: St. Czarnieckiego 17
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 4
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 8 913 zł
 • Numer oferty: 229172X536720827
 • Termin wpłaty wadium: 01-12-2022 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Staszowie

Małgorzata Pakaszewska

Kancelaria Komornicza, Konstytucji 3 Maja 6B, Staszów, 28-200 Staszów

tel. 158566265 / fax. 158320141

Sygnatura: KM 1496/17 i inne

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Staszowie Małgorzata Pakaszewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-12-2022 o godz. 14:20 w budynku Sądu Rejonowego w Staszowie z siedzibą przy Kościuszki 2, 28-200 Staszów, pokój 133, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego będącego wspólną własnością dłużników: xx, położonego przy Czarnieckiego 17/20, 28-230 Połaniec, dla którego IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Staszowie prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość/prawo tj: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 20 położonego
w miejscowości Połaniec, przy ul. Czarnieckiego 17, dla której to nieruchomości SĄD REJONOWY STASZÓW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi Księgę Wieczystą o numerze: Kw XXXX/XXXXXXXX/X w postępowaniu egzekucyjnym przeciwko dłużnikom: Furtak Elżbieta, Furtak Karol, Furtak Patryk.
Przedmiotowy lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 38,50 m2 położony jest na czwartym piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, składa się z dwóch pokoi, przedpokoju, łazienki oraz kuchni.

Suma oszacowania wynosi 89 128,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 66 846,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 912,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Konto Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 21 1020 4913 0000 9602 0011 9289.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Małgorzata Pakaszewska


Historyczne ceny

Image things

Połaniec, świętokrzyskie

19 500 zł | Garaż | 1,00 m2

 • cena: 19 500 zł
 • 19 500 za m2