Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Kielce, świętokrzyskie

136 660 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 36,57 m2 | 4 piętro

- 51 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 136 660 zł
 • Miasto: Kielce
 • Powierzchnia: 36,57 m2
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Cena za m2: 3 737 zł
 • Ulica: Piekoszowska 41
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 4
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 18 221 zł
 • Numer oferty: 228523X535200869
 • Termin wpłaty wadium: 11-12-2022 - Co to znaczy?

Opis
O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Michał Plaza zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 12 grudnia 2022 r. o godz. 14:00 w Wydziale VIII Cywilnym Sądu Rejonowego Kielcach sala numer 22 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej jako lokal mieszkalny o pow. 36,57 m2,  położonej w miejscowości Kielce, przy ul. Piekoszowska 41/25 stanowiącej własność dłużnika:

ul. Piekoszowska 41/25
25-735 Kielce  
Nieruchomość w Wydziale VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach posiada urządzoną księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:                 182.213,00-zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:              136.659,75-zł.

Licytant przystępujacy do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokosci jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18.221,30-zł.


Rękojmia powinna być wpłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na rachunek bankowy komornika (BZWBK S.A. 07 1090 2040 0000 0001 3060 1112) lub w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość będzie można oglądać w dniu 02.12.2022 r. w godz. 10.00- 10.30, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Natomiast na tydzień przed licytacją akta sprawy wraz z elaboratem szacunkowym będzie można przeglądać w Wydziale VIII Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach za sygn. akt: VIII Co 42/20.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

KOMORNIK SĄDOWYMichał Plaza

Historyczne ceny

Image things

Kielce, świętokrzyskie

92 159 zł | Mieszkanie | 39,90 m2

 • cena: 92 159 zł
 • 2 310 za m2
Image things

Kielce, świętokrzyskie

102 800 zł | Działka | 0.0971 ha.

 • cena: 102 800 zł
Image things

Kielce, świętokrzyskie

144 350 zł | Mieszkanie | 35,00 m2

 • cena: 144 350 zł
 • 4 124 za m2