Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Gorlice, małopolskie

1 196 348 zł | Lokal Użytkowy | 1 087,85 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 1 196 348 zł
 • Miasto: Gorlice
 • Powierzchnia: 1 087,85 m2
 • Województwo: małopolskie
 • Cena za m2: 1 100 zł
 • Ulica: Wyszyńskiego 1
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 159 513 zł
 • Numer oferty: 225993X529275609
 • Termin wpłaty wadium: 10-01-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorlicach Tomasz Wróżek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-01-2023 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gorlicach z siedzibą przy Biecka 5, 38-300 Gorlice, odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest xx położonej przy Wyszyńskiego 1, 38-300 Gorlice , dla której (adres: ul. Wyszyńskiego 1, Gorlice, 38-300 Gorlice) prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, obejmującą lokal niemieszkalny oznaczony numer 1 o pow. użytkowej 1087,85 m2 znajdujący się w budynku administracyjno - biurowym, położonym w Gorlicach przy ulicy Michalusa 1 objętego KW XXXX/XXXXXXXX/X. Z własnością lokalu związany jes udział właściciela w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego ( dz. ew. 517/32 i 517/78 w Gorlicach XXXX/XXXXXXXX/X) oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, który wynosi 637/1000

Suma oszacowania wynosi 1 595 130,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 196 348,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 159 513,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO S.A. 61 1950 0001 2006 2704 9347 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Biecka 5, Gorlice, 38-300 Gorlice.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Gorlice, małopolskie

1 196 348 zł | Lokal Użytkowy | 1 087,85 m2

 • cena: 1 196 348 zł
 • 1 100 za m2
Image things

Gorlice, małopolskie

78 795 zł | Działka | 0.1018 ha.

 • cena: 78 795 zł