Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Warszawa, Bielany

21 000 zł | Garaż | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 21 000 zł
 • Miasto: Warszawa
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: mazowieckie
 • Cena za m2: 21 000 zł
 • Ulica: J. Conrada 3d
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 2 800 zł
 • Numer oferty: 220226X515769295
 • Termin wpłaty wadium: 09-11-2022 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza Aleksandra Irzyniec na podstawie art. 986 4 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12.00 w dniu 10.11.2022 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

garażu położonego przy ul. J. Conrada 3D/G2, 01-922 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. al. Solidarności 58, Warszawa, 00-240 Warszawa) prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Opis nieruchomości:
przedmiotem licytacji jest udział w wysokości 1/84 w lokalu niemieszkalnym - garażu wielostanowiskowym położonym przy ul. J.Conrada 3D/G2 w Warszawie. W ramach udziału przysługuje prawo do wyłącznego korzystania z 1 miejsca postojowego o numerze 123, usytuowanego na poziomie -1 w garażu wielostanowiskowym o powierzchni łącznej 2041,3000m2 (kondygnacja podziemna budynku wielorodzinnego przy u. J.Conrada 3D)

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 17.11.2022 o godzinie: 12.00 .

Suma oszacowania wynosi 28 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 21 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 800,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 58249000050000450013455465 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Warszawa, mazowieckie

179 232 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 34,20 m2 | 1 piętro

 • cena: 179 232 zł
 • 5 241 za m2
Image things

Warszawa, Targówek

488 400 zł | Działka | 0.0727 ha.

 • cena: 488 400 zł
Image things

Warszawa, Bielany

1 518 927 zł | Działka | 0 ha.

 • cena: 1 518 927 zł