Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Grudziądz, kujawsko-pomorskie

504 854 zł | Lokal Użytkowy | 1 324,15 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 504 854 zł
 • Miasto: Grudziądz
 • Powierzchnia: 1 324,15 m2
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Cena za m2: 381 zł
 • Ulica: Waryńskiego 32
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 72 122 zł
 • Numer oferty: 218933X512741089
 • Termin wpłaty wadium: 09-11-2022 - Co to znaczy?

Opis

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu na podstawie art. 110w § 1 i 3, art. 111i
§ 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U. z 2022 r., poz. 479) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 listopada
2022 r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Skarbowego w Grudziądzu, mającego
siedzibę w Grudziądzu przy ul. Droga Łąkowa 23, odbędzie się druga licytacja,
należących do zobowiązanego

1. nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny nr 2 (pow. użytkowa lokalu z
pow. pomieszczeń przynależnych 1324,1500 m² ) wraz z udziałem związanym
z własnością lokalu tj. udziałem w 1/2 części w nieruchomości wspólnej, która
stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu (grunt oddany w użytkowanie
wieczyste do dnia 27.05.2092 r.) oraz części budynku i urządzenia, które nie
służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali , położonej w Grudziądzu przy ul.
Waryńskiego 32-36, dla której Sąd Rejonowy w Grudziądzu – Wydział V Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X (lokal
niemieszkalny) oraz KW XXXX/XXXXXXXX/X (grunt, na którym posadowiony
jest budynek, w którym znajduje się wyceniany lokal z udziałem);

2. udziału nr 23 o wielkości 15/1000 w prawie użytkowania wieczystego działek
gruntu stanowiących drogę (działka nr 2/13,2/21,2/23), dla których Sąd
Rejonowy w Grudziądzu – Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X (grunt oddany w użytkowanie wieczyste do
dnia 17.05.2092 r.);

3. udziału nr 23 o wielkości 15/1000 w prawie użytkowania wieczystego działek
gruntu stanowiących drogę (działka nr 12/24, 12/51, 12/61), dla której Sąd
Rejonowy w Grudziądzu – Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X (grunt oddany w użytkowanie wieczyste do
dnia 27.05.2092 r.) ;
4. udziału nr 23 o wielkości 15/1000 w prawie użytkowania wieczystego działek
gruntu stanowiących drogę (działka nr 10/48, 10/50, 10/52, 10/64, 10/66) dla
której Sąd Rejonowy w Grudziądzu – Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X ( grunt oddany w użytkowanie
wieczyste do dnia 27.05.2092 r.).

Opis nieruchomości wymienionej w pkt.1:
Budynek użytkowy, w którym znajduje się lokal wybudowany został w technologii
uprzemysłowionej (ściany prefabrykowane żelbetowe) w 1961 roku. Stropodach
konstrukcji betonowo- stalowej, pokryty papą. Schody betonowe. Jest to obiekt
dwukondygnacyjny, zawierający dwa samodzielne lokale.
Lokal niemieszkalny nr 2 położony jest w piwnicy budynku, jednak jego zagłębienie
nie jest całkowite, w lokalu są okna. Powierzchnia użytkowa lokalu zgodnie z księgą
wieczystą i z wypisem z rejestru lokali wynosi 1324,15 m2. W lokalu znajdują się
pomieszczenia magazynowe o zróżnicowanej wielkości oraz kotłownia. W
wycenianym lokalu ściany działowe z suporeksu, ściany wewnętrzne nośne
prefabrykowane, w przewadze otynkowane. Posadzki betonowe. Okna z PCV. Do
lokalu prowadzą dwa wejścia. Lokal wyposażony w następujące instalacje:
wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, częściowo grzewczą, zasilaną na piec z
lokalnej kotłowni. Lokal niemieszkalny o niskim standardzie wykończenia (na
ścianach widoczne zacieki, zawilgocenia i ubytki tynków).

Łączna suma oszacowania powyższych nieruchomości wynosi 721.220,00 zł
(słownie: siedemset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dwadzieścia złotych), zaś
cena wywołania jest równa 70% sumy oszacowania i wynosi 504.854,00 zł. (słownie:
pięćset cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery złote).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 sumy
oszacowania, to jest 72.122,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące sto
dwadzieścia dwa złote). Wpłaty wadium należy w całości dokonać przed licytacją.
Wadium winno być złożone w gotówce w godzinach 9.00-10.00 w dniu licytacji w
Urzędzie Skarbowym w Grudziądzu albo w postaci czeku potwierdzonego
wystawionego na Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grudziądzu.
Wadium można także wpłacić na rachunek depozytowy organu egzekucyjnego:
NBP O/O Bydgoszcz nr 44 1010 1078 0026 0013 9120 0000.
Wpłacona w w/w sposób kwota wadium winna zostać zaksięgowana na rachunku
najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację tj. 09 listopada 2022 r. Dotrzymanie tego
terminu - w przypadku wyboru formy bezgotówkowej - jest warunkiem koniecznym do
dopuszczenia do licytacji.

Image things

Grudziądz, kujawsko-pomorskie

125 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 40,10 m2 | 1 piętro

 • cena: 125 000 zł
 • 3 117 za m2
Image things

Grudziądz, kujawsko-pomorskie

119 250 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 39,02 m2 | 3 piętro

 • cena: 119 250 zł
 • 3 056 za m2
Image things

Grudziądz, kujawsko-pomorskie

135 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 44,20 m2 | 2 piętro

 • cena: 135 000 zł
 • 3 054 za m2