Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Wrocław, Fabryczna

288 450 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 56,60 m2 | 4 piętro

- 50 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 288 450 zł
 • Miasto: Wrocław
 • Powierzchnia: 56,60 m2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Cena za m2: 5 096 zł
 • Ulica: Papiernicza 6
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 4
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 38 460 zł
 • Numer oferty: 218737X512282057
 • Termin wpłaty wadium: 03-11-2022 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej

Radosław Bagiński

Kancelaria Komornicza, Świebodzka 6,  Wrocław,   50-046 Wrocław

tel. 71 799 89 01 / fax. 71 799 89 02

Sygnatura: KM 1477/06


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  dla Wrocławia-Fabrycznej Radosław Bagiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  04-11-2022 o godz. 11:00  w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej z siedzibą przy Świebodzka 5, 50-046 Wrocław, pokój 17,  odbędzie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego, którego  właścicielem jest LP   położonego przy  Papiernicza 6/21, 54-134 Wrocław , dla którego  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Komandorska 16/50-022, Wrocław,  50-022 Wrocław prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
pierwsza licytacja

nieruchomości stanowiącej odrębny lokal mieszkalny wraz ze związanym z prawem własności lokalu udziałem w wysokości 85/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (objęty KW nr XXXX/XXXXXXXX/X), położonego: 54-134 Wrocław, ul. Papiernicza 6/21, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 279393 [NKW XXXX/XXXXXXXX/X] stanowiącego własność dłużniczki Lucji Pikul.

Lokal mieszkalny nr 21 położony na IV piętrze (5 kondygnacja), wejście do lokalu z korytarza klatki schodowej na IV piętrze; lokal obejmuje: 2 pokoje, przedpokój, kuchnię, łazienkę, wc i pomieszczenie przynależne w piwnicy: komórkę lokatorską. Wszystkie okna od strony wschodniej z widokiem na ul. Papierniczą i budynki mieszczące się przy niej; lokal posiada balkon - dostęp od strony kuchni. Powierzchnia użytkowa lokalu wg pomiarów z natury dokonanych przez biegłego wynosi 51,80 m2 i jest zgodna z powierzchnią ujawnioną w umowie sprzedaży, natomiast powierzchnia pomieszczenia przynależnego (komórki lokatorskiej) wynosi 3,40 m2 i odbiega (o -1,40 m2) od powierzchni ujawnionej w umowie sprzedaży (4,80 m2). W dziale I-O księgi wieczystej lokalu nr XXXX/XXXXXXXX/X podana powierzchnia (56,60 m2) dotyczy całej nieruchomości lokalowej, a więc wraz z pomieszczeniem przynależnym. Do obliczenia wartości rynkowej nieruchomości biegły przyjął powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego na podstawie pomiarów z natury, tj. 51,80 m2.
Według oceny biegłego standard wykończenia lokalu: średni, funkcjonalność średnia, stan techniczny średni. Lokal wyposażony w instalacje: elektryczną oświetleniową (nowa), wodociągową wody ciepłej i zimnej, kanalizacyjną sanitarną, gazową, grzewczą (stalowa z grzejnikami), domofonową, sygnalizacyjną; brak instalacji telekomunikacyjnej; internetowa - dostępna w budynku.

Suma oszacowania wynosi 384 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 288 450,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 460,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski S.A. III Oddział we Wrocławiu 49 1020 5242 0000 2002 0019 0769.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. Świebodzka 5, Wrocław, 50-046 Wrocław można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći. 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 
Data oględzin Godziny oględzin
21.10.2022 11:00 - 11:30

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Radosław BagińskiHistoryczne ceny

Image things

Wrocław, Krzyki

480 000 zł | Mieszkanie | 62,70 m2

 • cena: 480 000 zł
 • 7 656 za m2
Image things

Wrocław, Fabryczna

256 000 zł | Mieszkanie | 51,70 m2

 • cena: 256 000 zł
 • 4 952 za m2
Image things

Wrocław, Krzyki

248 000 zł | Mieszkanie | 22,73 m2

 • cena: 248 000 zł
 • 10 911 za m2