Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Głogów, dolnośląskie

214 500 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 71,50 m2

- 42 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 214 500 zł
 • Miasto: Głogów
 • Powierzchnia: 71,50 m2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Cena za m2: 3 000 zł
 • Ulica: Rynek 6
 • Liczba pokoi: 3
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 28 600 zł
 • Numer oferty: 218722X512246927
 • Termin wpłaty wadium: 25-10-2022 - Co to znaczy?

Opis


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Bartosz Idzik

Kancelaria Komornicza nr VII w Głogowie


Kancelaria Komornicza, Morcinka 8, Głogów, 67-200 Głogów

tel. 76 833 22 22 / fax. 76 831 32 84

Sygnatura: KM 1707/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Bartosz Idzik Kancelaria Komornicza nr VII w Głogowie  na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-10-2022 o godz. 13:40 w budynku Sądu Rejonowego w Głogowie z siedzibą przy Kutrzeby 2, 67-200 Głogów, pokój 116, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx , położonej przy Rynek 6/4, 67-200 Głogów, dla której SĄD REJONOWY GŁOGÓW V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego KW XXXX/XXXXXXXX/X

Suma oszacowania wynosi 286 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 214 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 600,00 zł. Zgodnie z art. 962§1 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Millennium Bank 07 1160 2202 0000 0001 2992 0247.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 10:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie

Bartosz IdzikImage things

Głogów, dolnośląskie

1 300 000 zł | Działka | 0.6253 ha.

 • cena: 1 300 000 zł
Image things

Głogów, dolnośląskie

291 397 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 52,40 m2 | 1 piętro

 • cena: 291 397 zł
 • 5 561 za m2
Image things

Głogów, dolnośląskie

180 000 zł | Mieszkanie | 58,26 m2

 • cena: 180 000 zł
 • 3 090 za m2