Międzychód, Wielkopolskie

Mieszkanie | 70 654 zł | 4 pokoje | 75,70 m2 | 2 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Lech Siuda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-03-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach z siedzibą przy Al. 1 Maja 5a, 64-500 Szamotuły, pokój 205, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: położonego przy 53/6A,Radgoszcz, 64-400 Międzychód, dla którego Sąd Rejonowy w Szamotułach Zam. VI WKW w Międzychodzie prowadzi księgę wieczystą o numerze PO2A/00021740/8.
Opis nieruchomości:
pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego nr 6A, położonego w budynku zlokalizowanym w Radgoszczy 53, gmina Międzychód, o pow. uż. 75,70 m2. Z prawem własności w/w lokalu związany jest udział 62/1000 części w częściach wspólnych budynku oraz we współwłasności nieruchomości gruntowej (KW Nr PO2A/00018522/0). Opis budynku - budynek mieszkalny wielorodzinny, piętrowy, podpiwniczony, trzyklatkowy, wykonany w technologii mieszanej po termomodernizacji. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną oraz wodno – kanalizacyjną (z przyłączeniem do bezodpływowego zbiornika nieczystości). Opis lokalu - położony na II piętrze; o pow. uż. 75,70 m2, składający się z 4 pokoi, kuchni z wydzieloną kotłownią, łazienki, wc, przedpokoju. Wykończenie: tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, gipsowe. Malowanie emulsyjne, w pokoju tynk strukturalny, miejscowo tapeta lub boazeria, w wc płytki. Na podłogach panele, płytki, linoleum oraz wykładzina dywanowa. Stolarka okienna PCV oraz drewniana. Drzwi płytowe. Instalacje: wodociągowa, ciepłej wody (z wymiennika z pieca co), energetyczna, centralnego ogrzewania indywidualna (z pieca węglowego), kanalizacji sanitarnej do bezodpływowego zbiornika nieczystości oraz gaz z butli. Nieruchomość położona jest na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz towarzyszących usług nieuciążliwych. Należy do dłużników: położona: Radgoszcz 53/6A, 64-400 Międzychód, dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach Zam. VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Międzychodzie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO2A/00021740/8. Z prawem własności w/w lokalu związany jest udział 62/1000 części w częściach wspólnych budynku oraz we współwłasności nieruchomości gruntowej, dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach Zam. VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Międzychodzie prowadzi księgę wieczystą KW Nr PO2A/00018522/0.

Suma oszacowania wynosi 94 205,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 70 653,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 420,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy Duszniki Centrala 36907200022004040237260001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Lech Siuda

Image things

Swarzędz , Wielkopolskie

187 403 zł | 2 pokoje | 52,20 m2

  • cena: 187 403 zł
  • 3 590 za m2
Image things

Poznań , Nowe Miasto (Poznań)

182 625 zł | 3 pokoje | 47,20 m2

  • cena: 182 625 zł
  • 3 869 za m2
Image things

Gniezno , Wielkopolskie

811 977 zł | 2 013,60 m2

  • cena: 811 977 zł
  • 403 za m2