Miękinia, Dolnośląskie

Dom | 123 375 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Albert Masternak na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-02-2019r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. św. Andrzeja 3 w sali nr 8, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym w zabudowie wolnostojącej, położonej w miejscowości Miękinia przy ulicy Kościuszki 25, na działce gruntu nr 228 Am-1 o powierzchni 0,0731 ha, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00000513/6. Do budynku, w okresie powojennym, dobudowane zostały niewielkie parterowe przybudówki. W granicach działki znajdują się również pozostałości po dawnych budynkach pomocniczych/gospodarczych w stanie kwalifikującym je do rozbiórki.

Suma oszacowania wynosi 164.500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 123.375,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16.450,00zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska SA w Środzie Śląskiej 20 1090 2444 0000 0006 1800 0054.
Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Oględziny ww. nieruchomości odbędą się w dniu 13-02-2019r. o godz. 10:00.

Image things

Kłodzko , Dolnośląskie

460 000 zł | 205,20 m2

  • cena: 460 000 zł
  • 2 242 za m2
Image things

Wałbrzych , Sobięcin

73 875 zł | 2 pokoje | 51,80 m2 | 3 piętro

  • cena: 73 875 zł
  • 1 426 za m2
Image things

Jelenia Góra , Dolnośląskie

80 000 zł | Kawalerka | 26,00 m2 | 4 piętro

  • cena: 80 000 zł
  • 3 077 za m2