Prochowice, Dolnośląskie

Dom | 127 800 zł | 96,15 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legnicy Karol Kułakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-02-2019 o godz. 12:15 pod adresem: Sąd Rejonowy w Legnicy I Wydział Cywilny, Kościuszki 1-3, 59-220 , pokój 6, w sali nr 6, odbędzie się druga licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: położonej : Wrocławska 67, 59-230 Prochowice, dla której Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1L/00046403/5.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość położona w Prochowicach przy ul. Wrocławskiej nr 67 obejmująca działkę nr 212/1 o powierzchni 983m2 oraz działkę nr 212/2 o powierzchni 1484 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LE1L/00046403/5. Działka nr 212/1 figuruje w ewidencji gruntów jako grunt rolny zabudowany (Br-RIVb), działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 96,15m2, budynkiem gospodarczym o powierzchni 51,80m2 oraz garażem o pow. 18m2. Budynek mieszkalno – gospodarczy to budynek jednokondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Część mieszkalna składa się z czterech pokoi, kuchni, łazienki z wc, ganku, korytyarza, kotłowni oraz suszarni. Teren działki jest zagospodarowany i ogrodzony. Dostępne media: energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna, brak gazu. Aktualnie budynek posiada dwa osobne wejścia: jedno poprzez ganek oraz drugie przez korytarz do części niezamieszkałej, w której dłużnik rozpoczął remont. Obie części nie stanowią funkcjonalnej całości. Stolarka okienna w dwóch pokojach w części niezamieszkałej PCV, w pozostałych pomieszczeniach drewniana, kwalifikująca się do wymiany. Instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacja ogólnospławna, gaz butlowy. Ogrzewanie: c.o. własne, piec na opał stały usytuowany w kotłowni, grzejniki konwencyjne. Budynek gospodarczy parterowy z poddaszem, wzniesiony w zabudowie półzwartej, na planie prostokąta, w technologii tradycyjnej na początku XX wieku. Do budynku od strony północnej przylega garaż, który ze zględu na zły stan techniczny kwalifikuje się do rozbiórki. Budynek składa się z następujących elementów konstrukcyjnych: ściany murowane, dach o konstrukcji drewnianej, pokrycie dachówka, drzwi i wrota drewniane. Stan techniczny budynków zły. Działka nr 212/2 figuruje w ewidencji gruntów jako grunt orny (RIVb). Działka pozostaje niezabudowana, porośnięta jest trawą i krzewami. Działka położona jest bezpośrednio przy drodze niepublicznej, wewnętrznej będącej własnością Gminy Prochowice (objętej numerem ewidencyjnym 232/5, która bezpośrednio łączy się z drogą powiatową – ulicą Wrocławską. Dojazd niekorzystny – droga dojazdowa nieutwardzona. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się budynki mieszkalne wraz z towarzyszącymi im zabudowaniami gospodarczymi. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ww. działki położone są na obszarze terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obejmującej budynki przeznaczone dla samodzielnego gospodarstwa domowego wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi.

Suma oszacowania wynosi 191 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 127 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 170,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, bądź na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Legnicy 78102030170000210201164094.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch ostanich tygodni przed licytacją codziennie w godzinach od 9:00 do 14:00 wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postepowania egzekucyjnego. Nieruchomość można oglądać w następujących terminach :DATA OGLĘDZIN GODZINY OGLĘDZIN
11.02.2019 09:00 - 09:00
PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU Z KOMORNIKIEM (NAJPÓŹNIEJ NA 3 DNI PRZED WYZNACZONYM TERMINEM OGLĘDZIN) .
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Karol Kułakowski

Image things

Kudowa-Zdrój , Dolnośląskie

964 611 zł | 305,10 m2

  • cena: 964 611 zł
  • 3 162 za m2
Image things

Legnica , Dolnośląskie

130 000 zł | 2 pokoje | 55,11 m2 | 2 piętro

  • cena: 130 000 zł
  • 2 359 za m2
Image things

Legnica , Dolnośląskie

47 100 zł | 22,37 m2

  • cena: 47 100 zł
  • 2 105 za m2