Krotoszyce, Dolnośląskie

Obiekt | 103 933 zł | 268,70 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legnicy Karol Kułakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-02-2019 o godz. 12:45 pod adresem: Sąd Rejonowy w Legnicy I Wydział Cywilny, Kościuszki 1-3, 59-220 , pokój 6, w sali nr 6, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika:położonej : Winnica 61, 59-223 Krotoszyce, dla której Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1L/00077620/8.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalno-gospodarczym o powierzchni użytkowej 268,70 m2 oraz budynkiem gospodarczym wolnostojącym o powierzchni 233,40 m2 położonej na działce nr 384 o powierzchni 2700 m2 w miejscowości Winnica, gmina Krotoszyce, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr LE1L/00077620/8 Działka nr 384 o powierzchni 2700 m2 położona jest w południowej części wsi Winnica, w gminie Krotoszyce, w sąsiedztwie tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej oraz tereny niezabudowane rolne. Nieruchomość przewidziana jest w planie zagospodarowania jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/ zabudowy zagrodowej. Budynek mieszkalno-gospodarczy o powierzchni 268,70 m2 jest budynkiem niepodpiwnioczonym, jednokondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym/ w części gospodarczej brak poddasza/, wykonany w technologii tradycyjnej, wziesiony w latach międzywojennych. Budynek gospodarczy jest obiektem jednokondygnacyjnym, wybudowanym w technologii tradycyjnej o powierzchni użytkowej 233,40 m2. Dostęp do nieruchomości drogą lokalną o nawierzchni asfaltowej / dz. nr 365/- droga gminna. Uzbojenie terenu : energia elektryczna , woda, kanalizacja - szambo. Usytuowanie ogólne nieruchomości korzystne, w sąsiedztwie tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej oraz tereny niezabudowane rolne. Przeznaczenie gospodarcze nieruchomości: cele mieszkalno-użytkowe.

Suma oszacowania wynosi 155 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 103 933,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 590,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, bądź na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Legnicy 78102030170000210201164094.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch ostanich tygodni przed licytacją codziennie w godzinach od 9:00 do 14:00 wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postepowania egzekucyjnego. Nieruchomość można oglądać w następujących terminach :DATA OGLĘDZIN GODZINY OGLĘDZIN
13.02.2019 12:00 - 12:00
PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU Z KOMORNIKIEM (NAJPÓŹNIEJ NA 3 DNI PRZED WYZNACZONYM TERMINEM OGLĘDZIN) .
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Karol Kułakowski

  • cena: 266 000 zł
  • 914 za m2
Image things

Wrocław , Śródmieście

16 100 000 zł | 1 137,00 m2

  • cena: 16 100 000 zł
  • 14 160 za m2
Image things

Polkowice , Dolnośląskie

117 133 zł | 3 pokoje | 52,30 m2 | 3 piętro

  • cena: 117 133 zł
  • 2 240 za m2