Krosnowice, Dolnośląskie

Lokal użytkowy | 9 245 zł | 20,29 m2 | Parter

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 9 245 zł
 • Miasto: Krosnowice
 • Powierzchnia: 20,29 m2
 • Województwo: Dolnośląskie
 • Cena za m2: 456 zł
 • Ulica: Fabryczna 18
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 925 zł
 • Rodzaj: Lokal użytkowy
 • Numer oferty: 21754X50947871
 • Termin wpłaty wadium: 2019-02-14 - Co to znaczy?

Opis

Wójt Gminy Kłodzko
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego w Krosnowicach przy ulicy Fabrycznej 18, stanowiącego własność Gminy Kłodzko.

Lokal niemieszkalny usytuowany na parterze budynku mieszkalno-użytkowego, składa się z jednego pomieszczenia o pow. 20,29 m 2. Ściany w części pokryte płytami gipsowo-kartonowymi, okna PCV zabezpieczone kratami, wejście z korytarza, drzwi wejściowe drewniane zabezpieczone kratą. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych. Pomieszczenie wc – w ramach udziału w nieruchomości wspólnej.

Działka 795/3 /AM-2/ o pow. 0,13 ha w udziale 3,5 %
Księga wieczysta gruntowa nr 58944/9 wolna od obciążeń i zadłużeń.

Cena wywoławcza: 9.245,- zł

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

Ponadto nabywca nieruchomości ponosi koszt sporządzenia umowy notarialnej.
Wylicytowana w drodze przetargu cena podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Przetarg odbędzie się dnia 20 lutego 2019 roku o godz. 10 00 w Urzędzie Gminy w Kłodzku, ul. Okrzei 8a, pokój nr 413 /III p./.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Kłodzko, nr konta 38952300010000226420000013 Bank Spółdzielczy Kłodzko lub w Kasie Urzędu Gminy Kłodzko, najpóźniej do dnia 14.02.2019 r.

Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż 3 dni od odwołania lub zamknięcia przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium na rzecz sprzedającego.
Wójt Gminy zastrzega prawo do odwołania przetargu z ważnych przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko, pokój nr 412 lub telefonicznie, tel. (74) 647 41 40.

Image things

Wiązów , Dolnośląskie

1 036 500 zł | 565,00 m2

 • cena: 1 036 500 zł
 • 1 835 za m2
Image things

Legnica , Dolnośląskie

50 000 zł | Kawalerka | 54,13 m2 | 4 piętro

 • cena: 50 000 zł
 • 924 za m2
Image things

Niemodlin , Dolnośląskie

193 275 zł | 166,00 m2

 • cena: 193 275 zł
 • 1 164 za m2