Gdynia, Pomorskie

Mieszkanie | 87 830 zł | Kawalerka | 27,20 m2 | 2 piętro

- 61 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Gdyni


Marcin Zalewski


Kancelaria Komornicza, 10 Lutego 25, Gdynia, 81-364 Gdynia


tel. ul.10 Lutego 25/8,t.586251341 / fax.


Sygnatura: Km 220/17


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-03-2019 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni z siedzibą przy Pl. Konstytucji 5, 81-969 Gdynia, pokój 110, odbędzie się pierwsza licytacja:- lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Kordeckiego 14/13, 81-364 Gdynia, dla którego Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1Y/00045110/9.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z pokoju, aneksu kuchennego, łazienki z WC i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej: 26,31 m2 ( wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 3,64 m2 - piwnica nr 13 ). Położona na 3 kondygnacji ( II piętrze) budynku wielolokalowego.


Suma oszacowania wynosi 117 106,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 87 829,50 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 710,60 zł.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie kancelarii komorniczej albo na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Gdyni 38 10201853 0000 9502 0195 6879  najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.Ponadto rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Marcin ZalewskiImage things

Gdynia , Dąbrowa

340 000 zł | 44,35 m2

  • cena: 340 000 zł
  • 7 666 za m2
Image things

Gdynia , Śródmieście

794 852 zł | 77,20 m2

  • cena: 794 852 zł
  • 10 296 za m2
Image things

Gdynia , Grabówek

318 000 zł | 69,93 m2

  • cena: 318 000 zł
  • 4 547 za m2