Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Rzeczyca Księża, lubelskie

2 460 zł | Działka | 0.1058 ha.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 2 460 zł
 • Miasto: Rzeczyca Księża
 • Powierzchnia: 0.1058 ha
 • Województwo: lubelskie
 • Liczba działek: 1
 • Numery działek: 060707_2.0010.1917,
 • Cena za m2: 2 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 328 zł
 • Numer oferty: 217477X509331137
 • Termin wpłaty wadium: 19-10-2022 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kraśniku Rafał Wołoszyn na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-10-2022 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kraśniku z siedzibą przy Lubelska 81, 23-200 Kraśnik, pokój III, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx położonej przy ,Rzeczyca Księża, 23-230 Trzydnik Duży, dla której Sąd Rejonowy w Kraśniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowiąca działkę nr ewidencyjny 1917 o powierzchni: 0,1058ha, położona jest w obrębie 0010 Rzeczyca Księża gmina Trzydnik Duży powiat kraśnicki. Działka ma kształt wydłużony prostokątny o wymiarach około13m /84m. Zlokalizowana we wschodniej części gminy w bezpośrednim otoczeniu podobnych gruntów ornych. Jest to działka o charakterze rolnym zlokalizowana na terenie płaskim. Działka położona w dalszej odległości od zabudowy zagrodowej oraz mieszkaniowej jednorodzinnej. Najbliższe zabudowania znajdują się w odległości około 400m od szacowanej działki. Aktualnie nieruchomość użytkowana jest zgodnie z przeznaczeniem jako grunty orne uprawiane rolniczo. Wartość bonitacyjna gleby dobra klasa Illa. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzydnik Duży nieruchomość położona jest na obszarze upraw polowych grunty orne R Illa pow. użytku 0,1058ha.

Suma oszacowania wynosi 3 280,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 460,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 328,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP Oddział I w Lublinie 48 1020 3147 0000 8902 0074 7006.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Kraśniku mieszczącym się pod adresem: Lubelska 81, Kraśnik, 23-200 Kraśnik.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Klementynów, lubelskie

17 961 zł | Działka | 0.67 ha.

 • cena: 17 961 zł
Image things

Holeszów, lubelskie

282 825 zł | Działka | 0 ha.

 • cena: 282 825 zł
Image things

Piotrowice, lubelskie

844 zł | Działka | 0.1177 ha.

 • cena: 844 zł