Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Zabrze, śląskie

100 575 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 58,65 m2 | Parter

- 67 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 100 575 zł
 • Miasto: Zabrze
 • Powierzchnia: 58,65 m2
 • Województwo: śląskie
 • Cena za m2: 1 715 zł
 • Ulica: Fryderyka Chopina 32
 • Liczba pokoi: 3
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 13 410 zł
 • Numer oferty: 217419X509195301
 • Termin wpłaty wadium: 18-10-2022 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu
Kancelaria Komornicza nr VI w Zabrzu Marcin Kupczyk
41-800 Zabrze, ul. Pułaskiego 17 (bud.A : Sygn.akt Km 1591/17


O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Kancelaria Komornicza nr VI w Zabrzu Marcin Kupczyk
zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 19 października 2022 r. o godz 12:00 w sali nr 235
Sądu Rejonowego w Zabrzu odbędzie się:

P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A

nieruchomości oznaczonej jako:

            miejsce położenia: 41-800 Zabrze, ul. Fryderyka Chopina 32/3

            księga wieczysta: nr XXXX/XXXXXXXX/X prowadzona w Sądzie Rejonowym w Zabrzu

            opis nieruchomości: lokal stanowiący odrębna nieruchomość

położonej w Zabrzu, przy ul. Fryderyka Chopina 32 stanowiącej własność dłużników:

   - cc

posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X w Sądzie Rejonowym w Zabrzu.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 134.100,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 100.575,00 zł.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej
w dniu poprzedzającym licytacją w gotówce, na rachunek bankowy komornika lub w postaci książeczki oszczędnościowej
Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty
całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika
sposób.

  Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z
komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania
egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Zabrzu do Wydziału Cywilnego;
jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do
przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem
licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów
razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa
dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem
licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o
przysądzeniu własności.


Historyczne ceny

Image things

Zabrze, śląskie

230 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 42,78 m2 | Parter

 • cena: 230 000 zł
 • 5 376 za m2
Image things

Zabrze, śląskie

120 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 37,60 m2 | 3 piętro

 • cena: 120 000 zł
 • 3 191 za m2
Image things

Zabrze, śląskie

169 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 34,90 m2 | 3 piętro

 • cena: 169 000 zł
 • 4 842 za m2