Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Suwałki, podlaskie

159 684 zł | Dom | 306,92 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 159 684 zł
 • Miasto: Suwałki
 • Powierzchnia: 306,92 m2
 • Województwo: podlaskie
 • Cena za m2: 520 zł
 • Ulica: Fryderyka Chopina 20a
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 21 291 zł
 • Numer oferty: 217408X509169539
 • Termin wpłaty wadium: 17-11-2022 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach

Tomasz Zakrzewski

Kancelaria Komornicza, Sejneńska 51,  Suwałki,   16-400 Suwałki

tel. 87 566 21 45 / fax. 87 56621 45

Sygnatura: Km 1415/19


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  18-11-2022 o godz. 09:30  pod adresem: Sąd Rejonowy w Suwałkach I Wydział Cywilny, ul. Sejneńska 30, 16-400 Suwałki,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielami są xx  położonej przy  ul. Chopina 20A, 16-400 Suwałki , dla której  VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach  (adres: ul. ul. Waryńskiego 45, Suwałki, 16-400 Suwałki)   prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
nieruchomość zabudowana, grunt oddany w użytkowaniu wieczyste, budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 306,92 m2, oraz budynek garażowy, działka nr 23775 o powierzchni 831 m2, położonej przy ul. Chopina 20A w Suwałkach, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X należącej do: Marka i Doroty Bogdanowicz.
Dom od kilku lat nie jest zamieszkały.

Suma oszacowania wynosi 212912,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 159684,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 21292,00zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 17-11-2022r. PKO BP S.A. O/Suwałki 86102013320000130203284569.

Termin oglądania nieruchomości: 16-11-2022r. o godz. 09:30.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Dwa tygodnie przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie akta postępowania egzekucyjnego. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Ponadto nadmieniam, że podatek od czynności cywilno-prawnych płaci kupujący.


Suma oszacowania wynosi 212 912,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 159 684,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 292,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 86 1020 1332 0000 1302 0328 4569.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. Waryńskiego  45, Suwałki, 16-400 Suwałki można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći. 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 
Data oględzin Godziny oględzin
16.11.2022 09:30 - 10:00

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Tomasz ZakrzewskiImage things

Suwałki, podlaskie

162 300 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 59,74 m2 | 1 piętro

 • cena: 162 300 zł
 • 2 717 za m2
Image things

Suwałki, podlaskie

8 500 000 zł | Działka | 8.4894 ha.

 • cena: 8 500 000 zł
Image things

Suwałki, podlaskie

540 000 zł | Działka | 0.5851 ha.

 • cena: 540 000 zł