Miłkowice, Dolnośląskie

Mieszkanie | 55 147 zł | 3 pokoje | 92,00 m2 | 2 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Legnicy


Karol Kułakowski


Kancelaria Komornicza, Chojnowska 76, Legnica, 59-220 Legnica


tel. (76)8565674 / fax. (76)8565674


Sygnatura: Km 1544/14


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legnicy Karol Kułakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-02-2019 o godz. 12:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Legnicy I Wydział Cywilny, Kościuszki 1-3, 59-220 , pokój 6, w sali nr 6, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego : ul. Proletariacka 24B/6, 59-222 Miłkowice, dla którego Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1L/00066466/0.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny nr 6 położony w Miłkowicach, przy ul.Proletariackiej 24B o powierzchni użytkowej 57,60 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr LE1L/00066466/0 wraz z pomieszczeniami przynależnymi – piwnicą i pomieszczeniem gospodarczym o łącznej pow. 34,40 m2 oraz udziałem 78/1000 w częściach wspólnych budynku i we współwłasności działki nr 387/21 o powierzchni 4862 m2.
Działka nr 387/21 o powierzchni 4862 m2 (KW działki LE1L/00063026/3) na której położony jest budynek, w którym znajduje się oszacowany lokal mieszkalny stanowi własność Skarbu Państwa, działka została oddana w użytkowanie wieczyste do 05.12.2089r. właścicielom wykupionych lokali mieszkalnych. Działka jest uzbrojona w energię elektryczną, sieć wodociągową, kanalizacyjną. Posiada dogodny dojazd drogą twardą. Usytuowanie ogólne korzystne, w sąsiedztwie zabudowa mieszkalna wielorodzinna z usługami, brak uciążliwości. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Proletariacka (działka nr 387/3).
Lokal mieszkalny nr 6 położony w Miłkowicach, przy ul. Proletariackiej 24B znajduje się na II piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego i składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, oraz przedpokoju. Lokal zaopatrzony jest w instalacje elektryczną, wodno – kanalizacyjną, centralne ogrzewanie – grzejniki zdemontowane. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 16,10m2 i pomieszczenie gospodarcze znajdująe się w odrębnym budynku gospodarczym o powierzchni 18,30m2. Łączna powierzcnia pomieszczeń przynależnych wynosi 34,40m2. Przeznaczenie gospodarcze nieruchomości: cele mieszkaniowe.


Suma oszacowania wynosi 82 720,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 55 146,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 272,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce, bądź na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Legnicy 78102030170000210201164094.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch ostanich tygodni przed licytacją codziennie  w godzinach od 9:00 do 14:00 wolno przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postepowania egzekucyjnego. Nieruchomość można oglądać w następujących terminach :

Data oględzin Godziny oględzin
13.02.2019 09:00 - 09:00
PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU Z KOMORNIKIEM (NAJPÓŹNIEJ NA 3 DNI PRZED WYZNACZONYM TERMINEM OGLĘDZIN) .


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Karol KułakowskiImage things

Miłkowice , Dolnośląskie

3 850 000 zł | 12 884,26 m2

  • cena: 3 850 000 zł
  • 299 za m2