Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Brzeście, świętokrzyskie

317 175 zł | Dom | 121,80 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Skarżysku - Kamiennej

Michał Matyga

Kancelaria Komornicza, Sikorskiego 23,  Skarżysko-Kamienna,   26-110 Skarżysko-Kamienna

tel. 412436337; 518240888 / fax. 412436327

Sygnatura: Km 870/20


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Skarżysku - Kamiennej Michał Matyga na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  26-10-2022 o godz. 12:00  pod adresem: Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej, ul. Zygmunta Krasińskiego 11, 26-110 Skarżysko-Kamienna,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest xx  położonej przy  Brzeście 62B,Brzeście,  26-120 Bliżyn , dla której  Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej V Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Sikorskiego 20, Skarżysko-Kamienna, 26-110 Skarżysko-Kamienna)   prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość o powierzchni 3.900 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni całkowitej 121,80 m2.

Suma oszacowania wynosi 422 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 317 175,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 42 290,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Pekao SA 56124050481111001078711384.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Zygmunta Krasińskiego 11, Skarżysko-Kamienna, 26-110  Skarżysko-Kamienna.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Michał MatygaImage things

Czekarzewice Pierwsze, świętokrzyskie

35 650 zł | Działka | 0.79 ha.

  • cena: 35 650 zł
Image things

Świerczek, świętokrzyskie

3 300 zł | Działka | 0.06 ha.

  • cena: 3 300 zł
Image things

Skotniki, świętokrzyskie

59 486 zł | Działka | 0.7 ha.

  • cena: 59 486 zł