Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Koszarawa, śląskie

111 200 zł | Dom | 135,26 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis


O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Adriana Bidzińska Kancelaria Komornicza nr III w Żywcu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 19-10-2022 r. o godz 12.30 w sali nr 52 Sądu Rejonowego w Żywcu odbędzie się:

D R U G A  L I C Y T A C J A
(w celu zniesienia współwłasności nieruchomości)

  w postaci:
Nieruchomość lokalowa – prawo odrębnej własności do lokalu mieszkalnego, położona w Koszarawie 43, w gminie Koszarawa. Dla lokalu założona jest księga wieczysta XXXX/XXXXXXXX/X. Lokal mieszkalny usytuowany na pierwszym piętrze w budynku piętrowym z poddaszem nieużytkowym. Lokal mieszkalny składa się z przedpokoju,  kuchni, łazienki z WC i dwóch pokoi oraz klatki schodowej.
Łączna powierzchnia użytkowa (Pu) wynosi:  135,26m2.
w tym
Powierzchnia użytkowa mieszkalna wynosi: 63,26m2
Powierzchnia pomieszczenia przynależnego wynosi: 72m2.
Z własnością lokalu związany jest  udział 2/3 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt: działka nr 6297/2 o powierzchni 0.0800ha oraz części budynku i urządzenia które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Dla budynku i gruntu prowadzona jest KW XXXX/XXXXXXXX/X

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  166.800,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 111.200,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 16.680,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.
Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Sprzedaż nie jest opodatkowana podatkiem VAT.

Nabywca zobowiązany jest uiścić podatek PCC zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 09-09-2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych .


K O M O R N I K   S Ą D O W Y


Adriana Bidzińska


Image things

Zabrze, śląskie

690 000 zł | Działka | 0.2571 ha.

  • cena: 690 000 zł
Image things

Radzionków, śląskie

1 605 000 zł | Działka | 0.871 ha.

  • cena: 1 605 000 zł
Image things

Dzielna, śląskie

44 000 zł | Działka | 0.0859 ha.

  • cena: 44 000 zł