Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Radom, Malenice

129 000 zł | Dom | 85,78 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 129 000 zł
 • Miasto: Radom
 • Powierzchnia: 85,78 m2
 • Województwo: mazowieckie
 • Cena za m2: 1 504 zł
 • Ulica: Malenicka 40g
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 17 200 zł
 • Numer oferty: 217385X509115673
 • Termin wpłaty wadium: 06-10-2022 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Radomiu

Marcin Witkowski

Kancelaria Komornicza, Żeromskiego 65,  Radom,   26-600 Radom

tel. 513481733 / fax. 48 363 67 14

Sygnatura: KM 39/20


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Radomiu Marcin Witkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  07-10-2022 o godz. 09:00  w budynku Sądu Rejonowego w Radomiu z siedzibą przy Warszawska 1, 26-600 Radom, pokój sala I,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest xx   położonej przy  Malenicka 40, 26-600 Radom , dla której    (adres: ul. Malenicka 40, Radom,  26-600 Radom prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X .
Opis nieruchomości:
niewydzielony udział wynoszący 1/2 części w prawie własności nieruchomości zabudowanej składającej się z działek o nr 45/11 oraz 46/2 o łącznej powierzchni 0,0886 ha, zabudowanej murowanym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy według kartoteki budynków 76,00 m2 i oszacowanej powierzchni użytkowej 85,78 m2, położonych w Radomiu przy ul. Malenieckiej 40G, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X

Suma oszacowania wynosi 172 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 129 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Santander Polska S.A. 85 1090 1883 0000 0001 4303 2135.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Warszawska 1, Radom, 26-600  Radom.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Marcin WitkowskiImage things

Radom, Borki

165 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 47,10 m2 | Parter

 • cena: 165 000 zł
 • 3 503 za m2
Image things

Radom, Śródmieście

100 000 zł | Lokal Użytkowy | 45,46 m2

 • cena: 100 000 zł
 • 2 200 za m2
Image things

Radom, mazowieckie

17 550 zł | Działka | 0.4325 ha.

 • cena: 17 550 zł