Sarbia, Wielkopolskie

Dom | 100 275 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim


Robert Hański


Kancelaria Komornicza, ul.Matejki 1, 66-600 Krosno Odrzańskie


tel. 683835136 / fax. 683830700


Sygnatura: Km 117/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim Robert Hański na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-03-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z siedzibą przy , 66-600 Krosno Odrzańskie, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy , 66-600 Sarbia, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych przy S.R. w Krośnie Odrzańskim prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1K/00010858/4.


Suma oszacowania wynosi 133 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 100 275,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 370,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK 36 1090 1551 0000 0000 5500 0299.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim mieszczącym się pod adresem: , 66-600 Krosno Odrzańskie.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Robert HańskiImage things

Obrzycko , Wielkopolskie

440 000 zł | 386,89 m2

  • cena: 440 000 zł
  • 1 137 za m2
Image things

Wronki , Wielkopolskie

111 525 zł | 2 pokoje | 49,60 m2 | Parter

  • cena: 111 525 zł
  • 2 248 za m2
  • cena: 132 923 zł
  • 1 119 za m2