Więckowy, Pomorskie

Dom | 52 533 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim


Mariusz Pepliński


Kancelaria Komornicza, ul. Dmowskiego 2A, 83-200 Starogard Gdański


tel. 58 531-62-58 / fax.


Sygnatura: Km 210/16


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim Mariusz Pepliński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-02-2019 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim z siedzibą przy ul. Kościuszki 13, 83-200 Starogard Gdański, pokój 29, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ,Więckowy, 83-250 Skarszewy, dla której Sąd Rejonowy w Starogardzie Gd. V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1A/00014290/7.
Opis nieruchomości:
Działka nr 518/3 o pow. 1950m kw., zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem garażu. Wartość nieruchomości bez uwzględnienia służebności osobistej wynosi 144 200zł.


Suma oszacowania wynosi 78 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 52 533,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 880,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O. w Starogardzie Gdańskim 72 14401068 0000 0000 1400 1468.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Mariusz PeplińskiImage things

Kościerzyna , Pomorskie

31 000 zł | Kawalerka | 42,80 m2

  • cena: 31 000 zł
  • 724 za m2
Image things

Tczew , Pomorskie

1 527 000 zł | 1 762,36 m2

  • cena: 1 527 000 zł
  • 866 za m2
Image things

Wejherowo , Pomorskie

104 175 zł | Kawalerka | 29,70 m2 | 2 piętro

  • cena: 104 175 zł
  • 3 508 za m2