Łaziska Górne, Śląskie

Lokal użytkowy | 1 zł | 1 400,70 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 1 zł
 • Miasto: Łaziska Górne
 • Powierzchnia: 1 400,70 m2
 • Województwo: Śląskie
 • Cena za m2: 0 zł
 • Ulica: Leśna 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: brak danych
 • Rodzaj: Lokal użytkowy
 • Numer oferty: 21719X50865901
 • Termin wpłaty wadium: 2019-02-06 - Co to znaczy?

Opis

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

w trybie postępowania ofertowegoSpółka TAURON Wytwarzanie S.A.

z siedzibą w Jaworznie przy ul. Promiennej 51, 43-603 Jaworzno,

NIP 632-17-92-812, REGON 276854946, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000003157 przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w kwocie 1.502.259.310,00 zł wpłacony w całościZAPRASZA

do zapoznania się z nieruchomością i złożenia oferty na zakup:

prawa własności nieruchomości lokalowej – lokalu użytkowego nr 2 usytuowanego na I i II piętrze budynku biurowo – usługowego, składającego się z pomieszczeń administracyjno – biurowych o łącznej powierzchni użytkowej 1.400,70 m2, położonego w Łaziskach Górnych przy ul. Leśnej 1, dla którego Sąd Rejonowy w Mikołowie prowadzi księgę wieczystą nr KA1M/00060922/1.


Termin i miejsce składania ofert: ofertę należy przesłać pocztą na adres:

TAURON Wytwarzanie S.A.

ul. Promienna 51,

43-603 Jaworzno

lub

dostarczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej (budynek A)

do dnia 06.02.2019r. do godziny 14:00

Termin i miejsce otwarcia ofert: w dniu 07.02.2019r. o godz. 10:00 w pokoju 001 w budynku C w siedzibie Spółki.Termin i miejsce, w którym można uzyskać informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży w trybie postępowania ofertowego: dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 572 886 687 lub 572 886 688 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00 do dnia 01.02.2019r.Szczegółowe warunki sprzedaży w trybie postępowania ofertowego zostały opublikowane na stronie internetowej:


Złożenie wymaganych dokumentów jest równoznaczne z oświadczeniem oferenta, iż zapoznał się z treścią Klauzuli informacyjnej TAURON Wytwarzanie S.A. stanowiącej załącznik do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej tauron-nieruchomosci.pl.

Opis nieruchomości:

1. Przedmiotem oferty jest sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowej - lokalu użytkowego nr 2 o łącznej powierzchni użytkowej 1.400,70 m2 usytuowanego na I i II piętrze budynku biurowo-usługowego 3 kondygnacyjnego, wybudowanego w 2000 roku w technologii tradycyjnej, położonego w Łaziskach Górnych przy ul. Leśnej 1.

Lokal posiada wejście poprzez wspólny wiatrołap oraz klatkę schodową, składa się z 56 pomieszczeń, głównie administracyjno – biurowych i socjalnych.

Z prawem własności związany jest udział w nieruchomości wspólnej (gruncie stanowiącym działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 1538/135 o powierzchni 2.138,00 m2 oraz w częściach wspólnych budynku) wyrażający się ułamkiem 537/1000.

2. Działka zlokalizowana jest na terenie płaskim, bezpośrednio przy drodze krajowej DK 81 relacji Katowice-Wisła. Posiada kształt nieregularny odpowiadający kształtowi budynku na niej posadowionego i prawie w całości zajęta jest pod budynek.

3. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ul. Leśnej poprzez ustanowioną służebność drogową na działkach nr 1539/135 i 1540/135.

4. Teren działki podłączony jest do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, energetycznej oraz telekomunikacyjnej.

5. Dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej w Sądzie Rejonowym w Mikołowie prowadzona jest księga wieczysta o numerze KA1M/00060922/1.

6. Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Łaziska Górne z Kątami i Mokrem w Łaziskach Górnych zatwierdzonym Uchwałą Nr XLV/315/01 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 11.12.2001r. przedmiot sprzedaży posiada następujące przeznaczenie: UAHR - tereny usług administracji, zdrowia, handlu, kultury i rzemiosła z dopuszczeniem zmiany funkcji terenów oraz przekształceń przestrzennych w sposób nie powodujący uciążliwości dla środowiska i mieszkańców.

Image things

Łaziska Górne , Śląskie

163 100 zł | 58,09 m2

 • cena: 163 100 zł
 • 2 808 za m2
Image things

Łaziska Górne , Śląskie

1 zł | 1 400,70 m2

 • cena: 1 zł
 • 0 za m2