Karpacz, Dolnośląskie

Obiekt | 6 452 048 zł | 1 405,80 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 6 452 048 zł
 • Miasto: Karpacz
 • Powierzchnia: 1 405,80 m2
 • Województwo: Dolnośląskie
 • Cena za m2: 4 590 zł
 • Ulica: Karkonoska 3
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: brak danych
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 21718X50863559
 • Termin wpłaty wadium: 2019-02-19 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości

ogłasza I przetarg

na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci obiektu

hotelowego „MAJESTIC” położonego w KarpaczuPRZEDMIOT SPRZEDAŻY:

Obiekt hotelowy o nazwie „MAJESTIC” na około 65 miejsc noclegowych wraz z wyposażeniem położony w Karpaczu, woj. dolnośląskie.Sprzedaż obejmuje ogół składników materialnych i niematerialnych wg stanu na dzień przetargu stanowiących zwarty gospodarczo kompleks przeznaczony do prowadzenia działalności hotelarskiej.Oznaczenie nieruchomości: prawo własności działki nr 230/5 o powierzchni 0,1795 ha położonej w Karpaczu przy ul. Karkonoskiej 3, zabudowanej budynkiem typu hotelowego o powierzchni użytkowej 1.405,80m2 wraz z wyposażeniem, dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr JG1J/00008409/1.

Sprzedaż nieruchomości dokonywać się będzie w trybie przepisów Prawa upadłościowego Ustawa z dnia 28 lutego 2003r, Tekst jednolity z dnia 22 listopada 2017r (Dz.U. 2017, poz.2344)z późniejszymi zmianami.Cena oszacowania: 6.452.048,00zł (słownie: sześć milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści osiem zł).Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 20 lutego 2019r o godz. 14.00 w siedzibie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze przy ul. Bankowej 18 w sali nr 110.Regulamin przetargu i szczegółowe informacje dotyczące sprzedawanej nieruchomości można uzyskać pod numerem telefonu 601 993 499, e-mail: [email protected]

Image things

Karpacz , Dolnośląskie

4 500 000 zł | 2 315,39 m2

 • cena: 4 500 000 zł
 • 1 944 za m2
Image things

Karpacz , Dolnośląskie

45 750 zł | 2 pokoje | 59,29 m2 | 2 piętro

 • cena: 45 750 zł
 • 772 za m2